Direktor instituta

Prof. dr Sanja Vraneš, dipl.inž.
Prof. dr Sanja Vraneš, dipl.inž.

Pomoćnici direktora

Dr Nikola Tomašević, dipl.inž.
Dr Nikola Tomašević, dipl.inž.Pomoćnik direktora za nauku
Željko Stojković, dipl.inž.
Željko Stojković, dipl.inž.Pomoćnik direktora za finansije i saradnju sa privredom

Direktori preduzeća

Mr Milenko Nikolić, dipl.inž.
Mr Milenko Nikolić, dipl.inž.IMP-Automatika
Vladimir Simeunović, dipl.inž.
Vladimir Simeunović, dipl.inž.IMP-Računarski sistemi
Mr Vladimir Čelebić, dipl.inž.
Mr Vladimir Čelebić, dipl.inž.IMP-Telekomunikacije
Radoslav Jevtović, dipl.inž.
Radoslav Jevtović, dipl.inž.IMP-Piezotehnologija
Dr Ana Divac Šarić, dipl. prav.
Dr Ana Divac Šarić, dipl. prav.IMP-Poslovne usluge

Skupštinu Instituta imenuje Vlada Republike Srbije. Članovi Skupštine se biraju iz reda istraživača u naučnom zvanju, kompetentnih za naučnu oblast kojom se Institut bavi.

U skladu sa zaključkom Vlade Republike Srbije za vršioce dužnosti predstavnika Republike Srbije, kao osnivača Instituta „Mihajlo Pupin“, odredjeni su:

 • Prof. dr Željko Đurović, dipl. inž.
  Elektrotehnički fakultet, Beograd
  Predsednik Skupštine
 • Prof. dr Radivoje Mitrović, dipl. inž.
  Mašinski fakultet, Beograd
 • Prof. dr Milo Tomašević, dipl. inž.
  Elektrotehnički fakultet, Beograd
 • Dr Aleksandar Rodić, dipl. inž.
  Naučni savetnik, IMP, Beograd

Članovi naučnog veća

Dr Željko Despotović, naučni savetnik, predsednik NV

Prof. dr Sanja Vraneš, naučni savetnik

Prof. dr Đuro Kutlača, naučni savetnik

Dr Aleksandar Rodić, naučni savetnik

Dr Borislav Đorđević, naučni saradnik

Dr Ljubiša Jovanović, naučni saradnik

Dr Aleksandar Ribić, viši naučni saradnik

Dr Vladimir Kvrgić, naučni savetnik

Dr Goran Dimić, viši naučni saradnik

Dr Valentina Janev, viši naučni saradnik

Dr Dušica Semenčenko, viši naučni saradnik

Dr Nikola Tomašević, viši naučni saradnik

Dr Iva Salom, naučni saradnik

Dr Nikola Zogović, viši naučni saradnik

Dr Lazar Berbakov, viši naučni saradnik

Dr Đorđe Urukalo, naučni saradnik

Dr Sanja Popović-Pantić, viši naučni saradnik

Dr Marija Mosurović Ružičić, naučni saradnik

Dr Marko Ristić, naučni saradnik

Dr Draško Furundžić, naučni saradnik

Dr Marko Batić, naučni saradnik

Dr Slavica Boštjančič Rakas, naučni saradnik

Dr Sonja Dimitrijević, naučni saradnik

Dr Dijana Štrbac, naučni saradnik

Doktori nauka koji nisu članovi naučnog veća

Dr Vladan Batanović

Dr Dragan Radojević, naučni savetnik

Prof. dr Gordana Radivojević, naučni savetnik

Dr Slobodan Bojanić

Dr Ana Divac Šarić

Dr Marija Radmilović, naučni saradnik

Dr Sofija Spasojević, naučni saradnik

Dr Ninel Čukalevski, naučni savetnik

Dr Vladimir Krstić, naučni saradnik

Dr Miloš Jovanović