Директор института

Др Никола Томашевић, дипл. инж.
Др Никола Томашевић, дипл. инж.

Помоћници директора

Др Марко Батић, дипл. инж.
Др Марко Батић, дипл. инж.Помоћник директора за међународну сарадњу и трансфер технологије
Жељко Стојковић, дипл. инж.
Жељко Стојковић, дипл. инж.Помоћник директора за финансије и сарадњу са привредом

Директори предузећа

Мр Миленко Николић, дипл. инж.
Мр Миленко Николић, дипл. инж.ИМП-Аутоматика
Владимир Симеуновић, дипл. инж.
Владимир Симеуновић, дипл. инж.ИМП-Рачунарски системи
Мр Владимир Челебић, дипл. инж.
Мр Владимир Челебић, дипл. инж.ИМП-Телекомуникације
Радослав Јевтовић, дипл. инж.
Радослав Јевтовић, дипл. инж.ИМП-Пиезотехнологија
Др Ана Дивац Шарић, дипл. прав.
Др Ана Дивац Шарић, дипл. прав.ИМП-Пословне услуге

Скупштину Института именује Влада Републике Србије. Чланови Скупштине се бирају из реда истраживача у научном звању, компетентних за научну област којом се Институт бави.

У складу са закључком Владе Републике Србије за вршиоце дужности представника Републике Србије, као оснивача Института „Михајло Пупин“, одређени су:

 • Проф. др Жељко Ђуровић, дипл. инж.
  Електротехнички факултет, Београд
  Председник Скупштине
 • Проф. др Радивоје Митровић, дипл. инж.
  Машински факултет, Београд
 • Проф. др Мило Томашевић, дипл. инж.
  Електротехнички факултет, Београд
 • Др Александар Родић, дипл. инж.
  Научни саветник, ИМП, Београд