Директор института

Др Никола Томашевић, дипл. инж.
Др Никола Томашевић, дипл. инж.

Помоћници директора

Др Марко Батић, дипл. инж.
Др Марко Батић, дипл. инж.Помоћник директора за међународну сарадњу и трансфер технологије
Жељко Стојковић, дипл. инж.
Жељко Стојковић, дипл. инж.Помоћник директора за финансије и сарадњу са привредом

Директори предузећа

Бојан Папић, дипл. инж.
Бојан Папић, дипл. инж.ИМП-Аутоматика
Владимир Симеуновић, дипл. инж.
Владимир Симеуновић, дипл. инж.ИМП-Рачунарски системи
Мр Владимир Челебић, дипл. инж.
Мр Владимир Челебић, дипл. инж.ИМП-Телекомуникације
Радослав Јевтовић, дипл. инж.
Радослав Јевтовић, дипл. инж.ИМП-Пиезотехнологија
Др Ана Дивац Шарић, дипл. прав.
Др Ана Дивац Шарић, дипл. прав.ИМП-Пословне услуге

Скупштину Института именује Влада Републике Србије. Чланови Скупштине се бирају из реда истраживача у научном звању, компетентних за научну област којом се Институт бави.

У складу са закључком Владе Републике Србије за вршиоце дужности представника Републике Србије, као оснивача Института „Михајло Пупин“, одређени су:

 • Проф. др Жељко Ђуровић, дипл. инж.
  Електротехнички факултет, Београд
  Председник Скупштине
 • Проф. др Радивоје Митровић, дипл. инж.
  Машински факултет, Београд
 • Проф. др Мило Томашевић, дипл. инж.
  Електротехнички факултет, Београд
 • Др Александар Родић, дипл. инж.
  Научни саветник, ИМП, Београд

Чланови научног већа

Др Жељко Деспотовић, научни саветник, председник НВ

Др Александар Родић, научни саветник

Др Лазар Бербаков, виши научни сарадник

Др Горан Димић, виши научни сарадник

Др Валентина Јанев, виши научни сарадник

Др Сања Поповић-Пантић, виши научни сарадник

Др Александар Рибић, виши научни сарадник

Др Никола Томашевић, виши научни сарадник

Др Никола Зоговић, виши научни сарадник

Др Марко Батић, научни сарадник

Др Славица Боштјанчич Ракас, научни сарадник

Др Мирјана Дејановић, научни сарадник

Др Соња Димитријевић, научни сарадник

Др Борислав Ђорђевић, научни сарадник

Др Драшко Фурунџић, научни сарадник

Др Милош Јевтић, научни сарадник

Др Марија Радмиловић, научни сарадник

Др Марко Ристић, научни сарадник

Др Ива Салом, научни сарадник

Др Валентина Тимченко, научни сарадник

Др Ђорђе Урукало, научни сарадник