Direktor instituta

Prof. dr Sanja Vraneš, dipl.inž.
Prof. dr Sanja Vraneš, dipl.inž.

Pomoćnici direktora

Dr Nikola Tomašević, dipl.inž.
Dr Nikola Tomašević, dipl.inž.Pomoćnik direktora za nauku
Željko Stojković, dipl.inž.
Željko Stojković, dipl.inž.Pomoćnik direktora za finansije i saradnju sa privredom

Direktori preduzeća

Mr Milenko Nikolić, dipl.inž.
Mr Milenko Nikolić, dipl.inž.IMP-Automatika
Vladimir Simeunović, dipl.inž.
Vladimir Simeunović, dipl.inž.IMP-Računarski sistemi
Mr Vladimir Čelebić, dipl.inž.
Mr Vladimir Čelebić, dipl.inž.IMP-Telekomunikacije
Radoslav Jevtović, dipl.inž.
Radoslav Jevtović, dipl.inž.IMP-Piezotehnologija
Dr Ana Divac Šarić, dipl. prav.
Dr Ana Divac Šarić, dipl. prav.IMP-Poslovne usluge

Skupštinu Instituta imenuje Vlada Republike Srbije. Članovi Skupštine se biraju iz reda istraživača u naučnom zvanju, kompetentnih za naučnu oblast kojom se Institut bavi.

U skladu sa zaključkom Vlade Republike Srbije za vršioce dužnosti predstavnika Republike Srbije, kao osnivača Instituta „Mihajlo Pupin“, odredjeni su:

 • Prof. dr Željko Đurović, dipl. inž.
  Elektrotehnički fakultet, Beograd
  Predsednik Skupštine
 • Prof. dr Radivoje Mitrović, dipl. inž.
  Mašinski fakultet, Beograd
 • Prof. dr Milo Tomašević, dipl. inž.
  Elektrotehnički fakultet, Beograd
 • Dr Aleksandar Rodić, dipl. inž.
  Naučni savetnik, IMP, Beograd