Fraunhofer – Pupin JPO представља заједничку пројектну канцеларију која обједињује ИКТ експертизу и ресурсе Института „Михајло Пупин“ и истакнуте немачке научноистраживачке организације Fraunhofer Gesellschaft. Канцеларија је основана 19 маја 2003. године и од тад је у њој реализовано или се још реализује 90 истраживачких пројеката.  Учешћем у овим пројектима институт је остварио сарадњу са преко 350 реномираних европских компанија и институција. У оквиру заједничке пројектне канцеларије комбинује се системско инжењерство и најнапредније информационе технологије да би се реализовала иновативна решења у домену енергије, животне средине, безбедности критичних инфраструктура, образовања, итд.

Главне истраживачке области:

  • Аналитика великих података
  • Машинско учење
  • Интернет ствари
  • Семантичке технологије
  • Амбијентална интелигенција
  • Управљање знањем
  • Системи за подршку одлучивању
  • CEP (Complex event processing) језици
  • Сервисно оријентисане архитектуре

Текући пројекти:

Fraunhofer-Pupin заједничка пројектна канцеларија тренутно ради на 20 пројеката:

Главне истраживачке области ових пројеката су аналитика великих података, машинско учење, интернет ствари, напредни сервиси и енергетици, оптимизација, неинвазивно праћење оптерећења (NILM), итд.

Завршени пројекти:

Детаљније о овим пројектима можете прочитати овде.

Поменути пројекти су претежно у областима вештачке интелигенције, система за подршку одлучивању, експертских система, процесирања сложених догађаја, семантичког Web-a, Web-a повезаних података, управљањем у домену енергије, животне средине, итд.

team-4386280 Сарадници Fraunhofer-Pupin JPO