МИСИЈА И ВИЗИЈА

Институт улаже максималне напоре да своје пословање прилагоди изазовима 21. века и буде снага која мотивише и покреће технолошки развој и примену информационо-комуникационих технологија у Србији. Да бисмо тај задатак испунили око себе окупљамо велики број  малих и средњих предузећа и трудимо се да инспиришемо предузетнички дух у развоју и имплементацији сопствених, савремених информатичких решења. Циљ нам је стварање  економски ефикасног, технолошки савременог  друштвеног окружења, здраве животне средине и хуманијих радних услова. Захваљујући иновативном приступу у решавању проблема и сталном праћењу најновијих  научних и технолошких  трендова, обезбеђујемо развој и модернизацију пословања наших клијената увођењем комплексних ИКТ решења по систему „кључ у руке“. Захваљујући широком дијапазону експертских знања, у зависности од захтева и сложености пројекта, формирамо динамичне тимове истраживача способне да одговоре сваком изазову.

ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ

По броју пројеката које финансира Европска Унија Институт је најуспешнија српска научно-истраживачка организација. Од када је Србија добила право учешћа на ЕУ пројектима, Институт је освојио 115 пројеката (11 Horizon Europe, 21 Н2020, 22 FP7, 7 CIP/EIP, 3 lnterreg/DANUBE, 2 lnterreg – CADSES, 4 SEE, 3 IPA ADRIATIC, 6 IPA Serbia, 8 COST Actions, 1 RSEDP2, 1 UNDP, 3 TEMPUS, 2 ERASMUS+, 3 FP6, 18 билатералних).

Пројекти су углавном у домену семантичког web-а, LOD, енергетске ефикасности, обновљивих извора енергије, система за подршку одлучивању, сензорских мрежа, ad-hoc мрежа, роботике, итд. Кад су у питању национални пројекти, финансирани од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Институт у сваком циклусу истраживања има преко 20 финансираних  пројеката, које успешно реализује, а резултате одмах претвара у маркетабилне производе и пласира на тржиште.

ИНТЕГРИСАНИ МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМ

Велики значај се придаје квалитету пословања, производа и услуга, као и неговању добрих односа са клијентима. Уведени интегрисани менаџмент систем, усклађен са међународним стандардима SRPS ISO 9001:2015; SRPS ISO 14001:2015 и SRPS ISO 45001:2018, је гаранција да су производи и услуге које нуди Институт константног и високог квалитета у складу са очекивањима наших клијената.

ОКРЕНУТИ БУДУЋНОСТИ

Динамичан развој ИКТ индустрије даје нам подстрек да стално будемо у току са најновијим истраживањима и трендовима у овој области. Инвестиције у ИКТ се данас у свету сматрају најисплативијим улагањем због веома брзог обрта капитала, што је од великог значаја за повећање извоза, отварање нових радних места, смањење трошкова пословања и укупан економски развој земље. Конкретним имплементацијама идеја, пројеката и решења, која настају као резултат истраживања која се обављају у Институту, ми дајемо и значајан допринос развоју информационог друштва у Србији.

ИНОВАТИВНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГЕ

SCADA и DCS системи за велике и географски дистрибуиране системе:

за управљање у термоелектранама и хидроелектранама
за управљање преносном и дистрибутивном мрежом
за BMS у комплексним објектима (аеродроми, конгресни центри, паметне зграде…)
за надзор и управљање техничко-технолошким процесима.
Производи из сопственог развоја и производње: SCADA VIEW4, VIEW-T/POWER; VIEW-H/POWER, RTU и програмибилни контролери (PLC) Atlas: Atlas Max®, Atlas Max–RTL®, Atlas-MTU, Atlas-MMS и piko Atlas®.

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ, DMS, DSS

ERP системи
DMS системи
DSS системи у финансијама, екологији, дијагностици, енергетској ефикасности, управљању ванредним ситуацијама
GIS и просторни DSS
Интернет портали
системи за подршку у одлучивању
е-управа
семантички web, linked data web

УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ

Наплата путарине
Управљачко-информациони системи
Праћење мобилних објеката (GPS системи– Паук и Паук Г)
Управљање саобраћајем у градовима
Управљање саобраћајем у тунелима
Паркинг системи и приступна контрола
Уређаји за железницу (комуникациони системи, електронски пружни прелаз, бројачи осовина, црне кутије за локомотиве, итд.)

КОНТРОЛА ПРИСТУПА И ВИДЕО НАДЗОР

Примена искуства у обради слике у реалном времену:
Систем за аутоматско препознавање садржаја регистарских таблица
Регулисање приступа објектима: паркинзи, гараже, заштићени објекти, предузећа
Контрола саобраћаја и сл.

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

Опрема за пренос података
Уређаји за пренос говора и података по водовима високог напона
Уређаји за обраду, снимање говора, компакцију и анализу
Пројектовање специјалних телекомуникационих мрежа,
Пројектовање ad-hoc мрежа
Системи за обраду сигнала и слика коришћењем DSP технологије
Пројектовање и производња уграђених (embedded) система за кориснике широм света.

НАМЕНСКИ СИСТЕМИ

Симулатори авиона, тенкова, подмориница, противавионских топова
Тактичка вежбаоница
Радарски системи
ЕСМ системи
Земаљска станица беспилотне летелице
Балистички анализатор

УСЛУГЕ

Развој и одржавање софтвера
Развој хардвера и фирмвера
Пројектовање и интеграција система
Пројектовање и израда мрежне инфраструктуре
Услуге саветовања
Техничка подршка и обука