Истраживања и развој у области управљања саобраћајем представљају једну од најважнијих делатности у Институту. На основу великог искуства у управљању сложеним системима настала су сопствена развојна решења и производи намењени поузданом управљању у области саобраћаја. Они се могу поделити у две основне групе:

  • Системи за за наплату путарине и управљање саобраћајем на аутопутевима, и
  • Управљање саобраћајем у градовима

Истраживања Института „Михајло Пупин“ допринела су безбедном одвијању саобраћаја у многим градовима у земљи и свету као што су нпр. Београд, Нови Сад, Москва или Пекинг. Било да се ради о контроли једне раскрснице, једне артеријске саобраћајнице или комплексној мрежи раскрсница, синтезом теоријских достигнућа у аутоматском управљању, операционим истраживањима и развоју и имплементацији комплексних управљачких система настале су нове теоријске основе у проблемима управљања саобраћајем и пројектоване су, развијене и реализоване оригиналне методе и рачунарски програми и уређаји за контролу саобраћаја.

Осамдесетих година прошлог века делатност је проширена и на управљање саобраћајем на аутопутевима, па је тада реализован и инсталиран први систем за наплату путарине на свим аутопутевима у Србији. ИМП је био међу првим компанијама у свету које су примениле PC технологију у реализацији система за наплату путарине.

Понуду Института у овој области употпуњују производи базирани на GPS и GIS технологији и дигитализацији видео слике.

САОБРАЋАЈНО ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ

  • Анализе, студије, идејна решења, пројекти и реализација управљачко-информационих система у области управљања саобраћајем у граду
  • Анализе, студије, идејна решења, пројекти и реализација система за праћење мобилних објеката применом ГПС технологије
  • Примена GPS технологије у другим областима (мерење и дистрибуција тачног времена, тачних фреквенција и диференцијалне корекције, синхронизација процесорских мрежа, итд)
  • Анализа, пројектовање и реализација DBMS и GIS система за обраду и презентацију података у саобраћајно-транспортним системима
  • Истраживања и развој метода оптимизације у саобраћајним мрежама