Најновије вести

Институт „Михајло Пупин“ креирао две еколошки одрживе иновације коришћене на фестивалу EXIT

15.7.2024.|

Најпознатији европски музички фестивал EXIT ове године низом друштвено одговорних иницијатива и еколошких иновација усмерава [...]

Истраживачко-развојне области

Управљање и надзор

Управљање и надзор

DCS и SCADA системи (хардвер и софтвер) за велике и географски распрострањене системе у електропривреди (термоелектране, хидроелектране, соларне електране…), водопривреди; за BMS у комплексним објектима (аеродроми, конгресни центри, паметне зграде…); за надзор и управљање техничко-технолошким процесима и сл.

Више информација

Информациони системи DMS, DSS

Информациони системи DMS, DSS

ERP системи; DMS системи; DSS системи у финансијама, екологији, дијагностици, енергетској ефикасности, управљању ванредним ситуацијама; GIS и просторни DSS; Интернет портали; системи за подршку у одлучивању; е-управа; семантички Web, linked data Web.

Више информација

Управљање саобраћајем

Управљање саобраћајем

ITS; системи за наплату путарине, управљање саобраћајем у градовима, управљање саобраћајем у тунелима; паркинг системи и приступна контрола; GPS системи;

Више информација

Железнички програм

Железнички програм

Најновији у нашем истраживачко-развојном портфолију. Институт је интегратор у реализацији савремених железничких сигнално-сигурносних система при чему користи велики број сопствених, нових производа, али и производе реномираних светских произвођача.

Више информација

Интелигентни системи

Интелигентни системи

Дизајн, реализација, и имплементација интелигентних софтверских система у оквиру многобројних истраживачких и комерцијалних пројеката

Више информација

Телекомуникације

Телекомуникације

Опрема за пренос података; уређаји за пренос говора и података по водовима високог напона; уређаји за обраду, снимање говора, компакцију и анализу; пројектовање специјалних телекомуникационих мрежа; пројектовање ad-hoc мрежа; системи за обраду сигнала и слика коришћењем DSP технологије; пројектовање и производња уграђених (embedded) система за кориснике широм света.

Више информација

Наменски системи

Наменски системи

Симулатори авиона, тенкова, подморница, противавионских топова; тактичка вежбаоница; радарски системи; ЕSM системи; земаљска станица беспилотне летелице; балистички анализатор.

Више информација

Остале услуге

Остале услуге

Развој и одржавање софтвера; развој хардвера и фирмвера; пројектовање и интеграција система; пројектовање и израда мрежне инфраструктуре; услуге саветовања; техничка подршка и обука корисника

Више информација

Институт „Михајло Пупин“ улаже максималне напоре да своје пословање прилагоди изазовима 21. века и буде снага која мотивише и покреће технолошки развој и примену информационо-комуникационих технологија у Србији. Да би тај задатак испунили око себе окупљамо велики број малих и средњих предузећа и трудимо се да инспиришемо предузетнички дух у развоју и имплементацији сопствених, савремених информатичких решења. Циљ нам је стварање економски ефикасног, технолошки савременог друштвеног окружења, здраве животне средине и хуманијих радних услова.

Захваљујући изузетној понуди производа и услуга, Институт „Михајло Пупин“ представља поузданог савезника у потрази за техничким решењима која ће вас учинити конкурентнијим на тржишту.

Међународна сарадња

Институт „Михајло Пупин“ има дугу традицију међународне сарадње и размене знања и достигнућа са иностраним компанијама и другим организацијама, било да су у питању заједничка истраживања, рад на међународним пројектима, израда апликативних програма, академска сарадња или пружање услуга.
Захваљујући широком дијапазону експертских знања својих сарадника ИМП је у прилици да, у зависности од захтева и сложености пројекта, формира динамичне тимове истраживача способне да одговоре сваком изазову. Разноврсност знања и способности којима располажу наши стручњаци чини Институт центром изврсности у ИКТ области у овом делу Европе.

Институт “Михајло Пупин“ је најуспешнија српска институција када је у питању истраживање финансирано на међународном нивоу, од када је Србија добила право учешћа на међународним пројектима 2004. године. Учешћем у овим пројектима институт је остварио сарадњу са преко 350 реномираних европских компанија и институција.

0
МЕЂУНАРОДНИХ ИСТРАЖИВАЧКИХ ПРОЈЕКАТА

Организација ИМП

Институт Михајло Пупин

Институт

Институт “Михајло Пупин“ је чланица Универзитета у Београду. Истраживачко-развојни приоритети Института тесно су везани за пројекте Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, као и за стратегије Европске Уније (Шести и седми оквирни програм, Interreg/CADSES, COST, Eureka, H2020, итд.).

ИМП-Аутоматика

ИМП-Аутоматика

ИМП-Аутоматика д.о.о. је једно од водећих предузећа у саставу Института. Код извођења најкомплекснијих пројеката који захтевају ангажовање стручњака разних профила и из више организационих целина Института управо ово предузеће, најчешће, преузима улогу систем интегратора и носиоца пројекта.

ИМП-Рачунарски системи

ИМП-Рачунарски системи д.о.о. се бави активностима реализације разнородних, комплексних техничких и пословних система, према специфичним потребама корисника. Дугогодишње искуство и инвестирање у стицање нових знања, освајање нових технологија, опрема, софтверских алата, омогућава нам суочавање и са најозбиљнијим изазовима.

ИМП-Телекомуникације

ИМП-Телекомуникације имају више од 40 запослених од којих су већина врхунски стручњаци у областима везаним за развој електронских система и телекомуникације. Делатност предузећа одвија се у неколико области: развој интегрисаних електронских уређаја и система за своје потребе и за потребе наручилаца из земље и иностранства, развој телекомуникационих уређаја за примену у електропривреди, развој система заснованих на дигиталној обради сигнала и пружање услуга пројектовања телекомуникационих система.

ИМП-Пиезотехнологија

ИМП – Пиезотехнологија је произвођач пиезоелектричних и магнетних компоненти. Више од 40 година ово предузеће се бави развојем и истраживањем у области селекције и стабилазиције фреквенција, као и производњом кристалних јединки, филтара, осцилатора и магнетних материјала. Најважније области примене производа ИМП-Пиезотехнолгија су у радио телекомуникацијама, војној индустрији, прехрамбеној индустрији, медицини, а такође се израђују и мале серије према нестандардним спецификацијама корисника.

Fraunhofer-Pupin JPO

Фраунхофер – Пупин ЈПО представља заједничку пројектну канцеларију која обједињује ИКТ експертизу и ресурсе Института „Михајло Пупин“ и истакнуте немачке научноистраживачке организације Fraunhofer Gesellschaft. Канцеларија је основана 19 маја 2003. године и од тад је њој реализован велики број истраживачких пројеката (EU Horizon 2020, FP6, FP7, CIP/EIP, Interreg/CASDSES, SEE, билатерални са Немачком, Грчком, Кипром, национални пројекти које финансира Министарство науке).

ИМП-Центар за роботику

Лабораторија за роботику је најстарија лабораторија роботике у Југоисточној Европи и један од зачетника развоја хуманоидне роботике у свету. Фокус активности је усмерен ка истраживањима у различитим областима роботике и мехатронике, али се такође ради на развојним пројектима који подразумевају пројектовање нових, реконструкцију и адаптацију постојећих система.

Центар за истраживање развоја науке и технологије

Центар за истраживање развоја науке и технологије ЦИРНТ основан је 1987. године, као резултат акумулираних знања у Институту и одговор на растућу спознају о суштинском значају утицаја науке и технологије на укупни развој и на неопходност институционалне подршке развоју и дифузији нових технологија.

Центар за гасну технику

Центар за гасну технику, Института “Михајло Пупин”, развијен је из Лабораторије за гасну технику која је, под окриљем Института, основана 1995. године. Од самог почетка, Лабораторија успешно изводи испитивања гасних уређаја, користећи адекватну и савремену опрему, пратећи процедуре прописане важећим стандардима на територији Републике Србије.

Интегрисани менаџмент систем

Од 2000. године у Институту постоји систем управљања квалитетом усклађен са међународним стандардом ISO 9001 (усаглашен са SRPS ISO 9001:2015 од јуна 2018), који је са успехом сертификован код домаћег сертификационг тела Биро Веритас.

У јуну 2012. године у пословни систем уведена су још два стандарда ISO 14001 – Систем управљања заститом животне средине EMS (усаглашен са SRPS ISO 14001:2015 од јуна 2018) и  Систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду ISO 45001 (усаглашен са SRPS ISO 45001:2018 од јуна 2019.).

Од јуна 2023. године у пословни систем уведена су још два стандарда ISO/IEC 27001 – Систем управљања безбедношћу информација (усаглашен са ISO/IEC 27001:2013) и ISO 5001 – Систем управљања енергијом (усаглашен са ISO 50001:2018). Сертификација је успешно спроведена од стране  сертификационог тела Биро Веритас.

Од септембра 2016. године зависно друштво ИМП-Рачунарски системи доо Београд усагласило је Систем менаџмента квалитетом према захтевима стандарда SORS 9000/21 и Систем менаџмента безбедности информација према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 27001:2014, од стране Војне контроле квалитета Републике Србије.

Политика интегрисаног система менаџмента, Политика безбедности информација и Енергетска политика исказују трајно опредељење Института да остане водећа организација у региону на пољу примене високих технологија и реализације научноистраживачких и развојних пројеката.