Институт “Михајло Пупин“ је чланица Универзитета у Београду. Истраживачко-развојни приоритети Института тесно су везани за пројекте Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, као и за стратегије Европске Уније (Шести и седми оквирни програм, Interreg/CADSES, COST, Eureka, H2020, итд.). У ове пројекте је, у већој или мањој мери, укључено више од 250 искусних и креативних истраживача. Министарство науке и технологије Републике Србије, из програма технолошког развоја за период 2011-2018. година, финансира 21 пројекат, а истовремено наши истраживачи су били активни на више од седамдесет међународних пројеката.

Неколико центара и програмских целина се налазе у саставу матичног предузећа:

Joint Project Office – Оснивањем заједничке канцеларије Fraunhofer – Pupin JPO обједињени су ИКТ експертиза и ресурси Института „Михајло Пупин“ и истакнуте немачке научноистраживачке организације Fraunhofer Gesellschaft са циљем да се удруженим напорима пронађу иновативна решења у областима од заједничког интереса као што су: менаџерски информациони системи, апликације и технологије за менаџмент знања, е-образовање, системи за подршку одлучивању (DSS), итд. На тај начин окупљен је тим експерата чије искуство и стручност најбоље илуструје податак да су у у претходних пар година били ангажовани на преко 50 пројеката. Детаљније

У оквиру предузећа Институт „Михајло Пупин“ д.о.о. раде следећи центри:

Центар за истраживање развоја науке и технологије – као једина научноистраживачка јединица у Србији која на компетентан начин, више од двадесет година ради на стратегијама развоја научноистраживачког система и јачању веза између ИР система и привреде. ЦИРНТ је партнер у три програма ЕУ и једно је од седишта конзорцијума Европске предузетничке мреже Србије. Детаљније

Центар за роботику – фокус истраживања усмерава на хуманоидну, сервисну, манипулациону и рехабилитациону роботику, идентификацију система, моделирање и управљање великим системима, интелигентно управљање, синтезу вештачке антропоморфне локомоције, планирање кретања, био-инспирисано интелигентно управљање аутономним системима, когнитивне роботске системе, мултиагентну кооперативну роботику, итд. Детаљније

Центар за гасну технику – од 1995. године је акредитован као контролна организација по стандарду SRPS ISO 17020: 2002, тип А, и обавља своју делатност уз помоћ сопствене акредитоване лабораторије по стандарду JUS ISO 17025. Детаљније

У оквиру Института постоје програмске групе: Интелигентни системи, Аутоматика, Рачунарски системи и Телекомуникације, а формирани су и следећи сектори и стручни тимови:

• Сектор за управљање у саобраћају. Детаљније

• Сектор за железнички саобраћај. Детаљније

• Системи осматрања и обавештавања. Детаљније

• Електро-енергетски системи