• Пројектовање наплатних система на аутопутевима, мостовима, тунелима и сл.
  • Развој хардверских и софтверских компоненти наплатних система
  • Инсталирање наплатних система и пуштање у рад
  • Одржавање хардвера и софтвера постојећих система

Проблематика пројектовања, производње, инсталације и одржавања система за наплату путарине, по принципу „кључ у руке“, је веома добро позната институтским стручњацима. У овој области Институт је присутан више од тридесет година. Осим у Србији, где је посао модернизације система за наплату путарине добијен у јакој међународној конкуренцији, наши системи су инсталирани у Црној Гори, ДР Конго и Босни и Херцеговини.

Непрекидан развој и доградња ових система, у складу са новим технолошким достигнућима, сврстава Институт у скуп малог броја компанија које су у стању да одговоре свим потребама оператера наплате путарине. Нови систем за наплату путарине у потпуности задовољава европске стандарде за интероперабилношћу сагласно захтевима CEN 278, обезбеђује једноставно и поуздано руковање и највећу могућу безбедност у размени свих података. Његово одржавање је једноставно, а систем у потпуности елиминише сваку могућност злоупотребе било од стране инкасаната наплате путарине или несавесних возача.

Све компоненте наплатног система укључујући најновија технолошка достигнућа у релевантним областима, производи су Института или реномираних светских производјача. При том се у наплатном систему не води рачуна само о технолошким условима реализације наплате путарине, већ и о радним условима инкасаната, као и очувању животне средине.

Отворени и затворени системи за наплату путарине и електронска наплата путарине ЕНП

naplata1-8931449

Институт “Михајло Пупин“ је пројектовао, развио и производи два типа наплатних система на аутопутевима – тзв. затворени систем (присуство корисника се региструје на улазу у систем, а наплата се врши приликом изласка са аутопута), и отворени (наплата путарине се врши само на једном месту на аутопуту без обзира на пређену деоницу).

Читав систем обухвата три нивоа:

  • ниво наплатне траке
  • ниво наплатне станице и
  • централни нивo

Наплата путарине је омогућена у готовом новцу, кредитним картицама, а у тракама са електронском наплатом (eGo® sistem) плаћање се врши безготовински и без заустављања коришћењем TAG-a.TAG или OBU (on board unit) је перонализовани електронски уређај који се монтира иза ветробранског стакла у колима и који коришћењем DSRC технологије комуницира са одговарајућим уређајем на наплатној траци, што подразумева процес верификације података и, након тога, електронско плаћање путарине. Истовремено са временом и местом уласка систем складишти и слику сваког возила које је ушло у систем.

Ниво наплатне станице прикупља и у криптованом облику чува податке о трансакцијама из свих наплатних трака, врши њихову обраду и затим их прослеђује на централни ниво где се сабирају и у централном рачунару обрађују сви подаци за цео наплатни систем.

Једна од особености институтских наплатних система је видео систем за аутоматско очитавање садржаја регистарских таблица возила. То је оригинални производ Института, који обезбеђује поузданост у очитавању од преко 99% и при брзинама преко 120 км/сат. При томе, поред технолошке савршености и високе поузданости овај систем је неколико пута јефтинији од система за аутоматско очитавање садржаја регистарских таблица, других светских произвођача

Детаљније о системима за наплату путарине Toll Collection Systems pdf1-7303854
Детаљније о системима за очитавање садржаја регистарских таблица (LPR) Identicar pdf1-7303854i IdenticarPluspdf1-7303854
Детаљније о ЕНП e-Go pdf1-7303854