Развој и производња сложених, модерно конципираних система за надзор и управљање (SCADA – Supervisory, Control and Data Acquisition Systems) и дистрибуирана контрола системa (DCS – Distributed Control Systems) представљају један од главних институтских програма. Овом проблематиком су научници и стручњаци у Институту интензивно почели да се баве 60-тих година прошлог века, а инсталирање првог рачунара у ХЕ Ђердап 1970. године означило је почетак рачунарског праћења рада електроенергетских објеката у Електропривреди Србије. Основни задатак SCADA система је успостављање комуникације са телеметријским станицама распоредјеним на терену, прикупљање информација, њихова обрада и приказивање диспечерима система на једноставан и разумљив начин.

ev-4423208 За надзор и управљање у електроенергетским и индустријским постројењима користе се вишефункцијски процесни рачунари фамилије Atlas произведени у Институту „Михајло Пупин“.

Преузмите проспекте:

Atlas Max®

Atlas Max-RTL®