logo-omnisight-7777017

omni-5700088

OmniSight је дистрибуирани видео дисплеј систем развијен комплетно у компанији ИМП-Телекомуникације. Заснован је на стандарном рачунару као графичком серверу, који је повезан са изворима графичких садржаја путем стандардне Ethernet мреже. Добијене графичке садржаје сервер дистрибуира сходно захтевима оператера ка удаљеним мрежним графичким клијентима (такође развијеним у ИМП-Телекомуникације) који су директно повезани на стандардне дисплеј јединице (мониторе, ТВ екране, итд.).
OmniSight подржава различите типове извора графичких садржаја, као што су: апликације на удаљеним рачунарима, видео сигнали из локалних и удаљених извора, SCADA сигнали, итд. Додатна погодност коју пружа OmniSight је то што је кориснички интерфејс дизајниран тако да омогућава промену начина приказивања садржаја на панелу у складу са потребама корисника. Поред тога, корисник може задати систему да аутоматски врши промену начина приказивања у складу са тренутним стањем целог система.

Пошто је OmniSight пројектован за примену у системима у којима се захтева висок ниво сигурности, карактеришу га висока поузданост и стабилност. Основне јединице система, мрежни графички клијенти, су једноставни и робусни уређаји, који се у случају отказа могу заменити без гашења система. Поред тога, могуће је додавање резервног графичког сервера. Стабилност система је додатно осигурана одвајањем функција за контролу система и за генерисање графичког садржаја. Опција за локално увећање жељеног дела слике на видео панелу је од посебног значаја за контролне центре у којима радници могу веома једноставно уочити ситне детаље од интереса.

Основна идеја система је децентрализација у циљу веће флексибилности, повећања поузданости и смањења цене. Уместо да се систем базира на скупом индустријском рачунару са више графичких картица уведени су генератори видео сигнала (мрежни графички клијенти) на периферији система, непосредно уз елементе за генерисање графичког садржаја (LCD, плазма, пројекционе дисплеј јединице). Мрежни графички клијенти добијају графичке податке од мрежног графичког сервера путем стандардне Ethernet рачунарске мреже, користећи TCP/IP протокол. Коришћење Ethernetмреже за пренос графичких података поједностављује реализацију система и смањује његову цену јер нема потребе набављати посебну опрему за пренос видео сигнала.

Детаљније о OmniSight  pdf1-5232623