Основна намена технолошки напредних система за коришћење обновљивих извора енергије је оптимално коришћење природних ресурса обновљиве енергије – светлосне, топлотне и снаге ветра. У оквиру ове класе система у Центру за роботику Института „Михајло Пупин“ развијена су два микропроцесорски управљана роботизована уређаја који се разликују према томе који вид  енергије испоручују корисницима на излазу. То су: (а) мобилни роботизовани соларни електрогенератор (преносиви покретни сунчани струјни агрегат) и (б) соларни концентратор енергије.

Мобилни роботизовани соларни електрогенератор представља микропроцесорски управљан двоосни роботски манипулатор са системом за праћење извора светлости – Сунца на хоризонту. Овај уређај,  коришћењем високо ефикасних фотонапонских панела, претвара светлосну енергију у електричну енергију. На свом излазу даје струју, односно наизменични и једносмерни напон ~220 VAC, односно 24 VDC.

mobisun-268x300-8977038

Основне функције система:

Мобилни роботизовани соларни електрогенератор је пројектован наменски за наводњавање пољопривредних површина али је у принципу опште намене и може се користити како у руралним тако и у урбаним срединама, свуда где не постоји одговарајућа енергетска инфраструктура – електромрежа. Уређај представља допунско или алтернативно средство снабдевања електричном енергијом. Имајући у виду да је, статистички посматрано у Републици Србији у последњих 100 година, свака друга година била сушна, свака трећа с прекомерним падавинама, а тек свака шеста нормална година, овај уређај представља технолошки одговор на изазове климатских промена. Овај уређај је практично без алтернативе у органској производњи хране јер је еколошки чист и не загађује човекову околину.

Више детаља >>> MobiSun – SR

Соларни концентратор енергије представља високо ефикасни енергетски уређај са системом за праћење Сунца. Он користи енергију из инфрацрвеног спектра сунчевог зрачења и на излазу генерише топлотну енергију. Уређај ради на принципу сакупљања неисцрпне (обновљиве) енергије рефлектоване од страница параболичног огледала специјалне конструкције у жижну тачку (фокус) у коју је постављена колекторска сфера високе абсорбционе моћи кроз коју струји радни флуид. Топлотна енергија се затим транспортује цевима до потрошача или до одговарајућих складишта топлоте.

solarni-koncentrator-225x300-2322838

Основне функције система:

Соларни концентратор енергије представља допунско или алтернативно средство снабдевања топлотном енергијом. Може се користити у домаћинствима као замена или допуна конвенционалним системима грејања на фосилна горива (угаљ, мазут), дрво, пелет или природни гас. Такође, погодан је и као комплемент даљинским системима грејања у градовима тако што остварује уштеде у енергентима од 40-60% на годишњем нивоу. Уређај је пројектован као технолошки одговор на чињеницу да Република Србија годишње троши око 300 милона евра за енергенте за грејање. Овај систем се може надоградити тако да уместо загревања обезбеди хлађење простора (додавањем цхиллер-а) или да на излазу даје електричну енергију (додавањем Стирлинговог мотора). Енергетска ефикасног овог уређаја је веома висока и износи преко 80% од расположиве израчене енергије Сунца што га сврстава међу најефикасније енергетске уређаје за коришћење обновљивих извора енергије. Може се такође користити и у пољопривреди за загревање стакленика и пластеника, у прехрамбеној и фармацеутској индустрији, за десалинизацију, у путној привреди, итд.

Више детаља >>> SEF_3