План квалитета – родна равноправност

Одлука о именовању лица задуженог за родну равноправност

Одлука о формирању одбора за родну равноправност

Gender equality action plan 2021-2025