Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке
План јавних набавки – 2021
План јавних набавки – 2020
Измена плана јавних набавки (03.12.2020.)
Измена плана јавних набавки (13.09.2021.)
Измена плана јавних набавки (12.10.2021.)

Назив Документација Рок за подношење понуда

Набавка добара – Server NEON, Н-05/2021

17/09/2021 – 12:00

Извођење грађевинских радова на уређењу бетонских и зелених површина на паркингу испред главне зграде Института, Н-04/2021

23/08/2021 – 12:00

Ремонтни радови – припреме котларнице за грејну сезону 2021/2022, Н-03/2021

14/05/2021 – 12:00

Набавка услуге Израда идејног пројекта за уређење објекта заједничких послова, Н-02/2021

30/03/2021 – 12:00

Набавка услуге прегледа, испитивања, контроле исправности и одржавања мобилне опреме-апарата за почетно гашење пожара, хидрантске инсталације са опремом, громобранске инсталације, инсталације паник расвете и стабилних система за дојаву пожара, Н-01/2021

29/03/2021 – 12:00

Набавка услуге идејно решење за уређење објекта заједничких послова, Н-02/2020

28/12/2020 – 12:00

Набавка услуге физичко-техничког обезбеђења пословног простора, имовине и сарадника, Н-01/2020

26/11/2020 – 12:00

GPU SERVER SOLUTIN FOR DEEP LEARNING AND AI (BIZON G7000), Н-A/2020

09/09/2020 – 12:00

Набавка услуге мобилне телефоније, Н-01/2020

28/08/2020 – 12:00
Претходне јавне набавке

Санација крова објекта заједничких послова, ЈН-06-2019

07/02/2020 – 12:00

Набавка нових аутомобила, ЈН-05/2019

20/11/2019 – 12:00

Сукцесивна набавка горива за моторна возила, ЈН-04/2019

24/10/2019 – 12:00

Набавка намирница за кафе кухињу, ЈН-03/2019

05/09/2019 – 12:00

Набавка мазута, ЈН-02/2019

01/08/2019 – 12:00

 

Претходне јавне набавке