Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке
План јавних набавки – 2022
План јавних набавки – 2023

Назив Документација Рок за подношење понуда

НАБАВКА УСЛУГЕ ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА, ИМОВИНЕ И САРАДНИКА, Н-02/2023

01/03/2023 – 12:00

Ремонтни радови – припрема котларнице за грејну сезону 2023/2024, Н-01/2023

10/02/2023 – 12:00

Пројекат за извођење (ПЗИ) радова на објекту заједничких послова ОУРА, Н-09/2022

29/12/2022 – 12:00

Набавка добара – Мерна опрема, Н-08/2022

24/11/2022 – 12:00

Набавка добара – Набавка сервера, Н-07/2022

23/06/2022 – 12:00

Набавка добара – Надзорно-управљачки орман, Н-06/2022 – поновљени поступак

06/06/2022 – 12:00

Набавка добара – Надзорно-управљачки орман, Н-05/2022

26/05/2022 – 12:00

Набавка добара – Опрема надзора и управљања за надзор над вентилима, бројилима и моторима, Н-04/2022

21/02/2022 – 12:00

Услуге спровођења дератизације, дезинсекције и дезинфекције у објектима и површинама ради спречавања, сузбијања, елиминације и искорењивања заразних болести, Н-03/2022

28/02/2022 – 12:00

Услуге спровођења дератизације, дезинсекције и дезинфекције у објектима и површинама ради спречавања, сузбијања, елиминације и искорењивања заразних болести, Н-02/2022

21/01/2022 – 12:00

Ремонтни радови – припрема котларнице за грејну сезону 2022/2023, Н-01/2022

20/01/2022 – 12:00

Набавка добара – Server NEON, Н-05/2021

17/09/2021 – 12:00

Извођење грађевинских радова на уређењу бетонских и зелених површина на паркингу испред главне зграде Института, Н-04/2021

23/08/2021 – 12:00

Ремонтни радови – припреме котларнице за грејну сезону 2021/2022, Н-03/2021

14/05/2021 – 12:00

Набавка услуге Израда идејног пројекта за уређење објекта заједничких послова, Н-02/2021

30/03/2021 – 12:00

 

Претходне јавне набавке