Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке
План јавних набавки – 2024
Измена плана јавних набавки (25.04.2024.)
План јавних набавки – 2023
Измена плана јавних набавки (30.05.2023.)
Измена плана јавних набавки (07.11.2023.)

Назив Документација Рок за подношење понуда

Набавка пружања услуге прегледа, испитивања, контроле исправности и одржавања мобилне опреме: апарата за почетно гашење пожара, хидрантске инсталације са опремом, громобранске инсталације, инсталације паник расвете и стабилних система за дојаву пожара, број Н-07/2024

26/04/2024 – 12:00

Набавка пружања услуге осигурање имовине, лица и осигурање од опште одговорности Институту Михајло Пупин доо Београд, Н-05/2024

29/03/2024 – 12:00

Замена дотрајале столарије на главној згради-просторија библиотеке, број Н-04/2024

23/02/2024 – 12:00

Замена бојлера за припрему топле санитарне воде-хоризонтални инох, Н-03/2024

05/02/2024 – 14:00

Ремонтни радови на хидропаковима, Н-02/2024

05/02/2024 – 12:00

Ремонтни радови припрема котларнице за грејну сезону 2024/2025, Н-01/2024

02/02/2024 – 12:00

Набавка Телекомуникационе опреме, Н-06/2023

15/12/2023 – 12:00

Набавка услуге Замена дотрајале спољне столарије на главној згради-јужни део, сутерен и приземље, Н-05/2023

09/08/2023 – 12:00

НАБАВКА УСЛУГЕ ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА, ИМОВИНЕ И САРАДНИКА, Н-02/2023

01/03/2023 – 12:00

Ремонтни радови – припрема котларнице за грејну сезону 2023/2024, Н-01/2023

10/02/2023 – 12:00

 

Претходне јавне набавке