Основна намена Система за осматрање, обавештавање и узбуњивање је да врши надзор над потенцијалним опасностима које могу угрозити становништво на одређеној територији, и да, на основу прикупљених информација и података, врши обавештавање јавности о настанку и престанку опасности, а ако има потребе, да изврши опште, делимично или селективно узбуњивање становништва на угроженој територији.

oio-4819778Основне функције система:

• Даљинско групно, и/или селективно активирање електронских алармних сирена и емитовање знакова узбуне и/или емитовање говорних порука, из надлежног центра

• Даљинска контрола исправног извршења даљинске команде, и исправног рада целог Система, а што се остварује кроз прихват повратне информације о активирању алармне сирене, и кроз непрекидно аутоматско тестирање исправности рада опреме. Аутоматско тестирање система обухвата детекцију квара, са дијагностиком типа и врсте, и то на свим алармним станицама у систему, укљуцујуци и преносне путеве, циме је остварено перманентно испитивање расположивости система, без укљуцивања алармних сирена (ткзв. тихи аларм)

• Могућност повезивања опреме Општинског Центра са суседним општинским центрима и надрееним регионалним центром за обавештавање Могућност локалног активирања алармне сирене у алармној станици у слуцајевима када не функционишу телекомуникационе везе,

• Аутономно напајање опреме из батерије са аутоматским допуњавањем, што обезбеује рад система и у битно отежаним условима рада,

• Пријем информација о настанку опасности из Подцентра (где постоји локална опасност: висока брана, хемијска индустрија и сл.) са могуцношцу аутоматског генерисања одговарајуцег знака узбуне (искљуциво знак за елементарне непогоде, према посебнонм протоколу, у специјалним слуцајевима када нема расположивих људских ресурса (оператора), или су исти спрецени да делују).

• Могућност једноставног измештања опреме Центра на резервну локацију, уз задржавање свих виталних функција Система.

 

Више детаља pdf1-8902458