Тренутно отворени конкурси:

ИМП Телекомуникације – СЕНИОР ИНЖЕЊЕР РАЗВОЈА ХАРДВЕРА (м/ж)

8.6.2023.|

Активности: Функционални дизајн хардвера комуникационих и процесорских модула, и процесних улазно/излазних интерфејса Рад са колима високог степена интеграције ПЦБ дизајн вишеслојне штампе Тестирање прототипа и серије Писање техничке и корисничке документације Канцеларијски / лабораторијски [...]

ИМП Аутоматика – Инжењер одржавања система мерења и управљања (м/ж)

7.6.2023.|

Активности: • Превентивни обилазак објеката • Дијагностика и отклањање кварова • Имплементација једноставнијих захтева • Писање извештаја о интервенцији • Углавном теренски рад по Србији Образовање и вештине: • Инжењер електро струке • Познавање [...]

ИМП Аутоматика – Инжењер енергетике и електричних заштита (м/ж)

7.6.2023.|

Активности: • Дизајн електричних заштитих функција • Израда елабората и прорачун параметар заштитних функција • Конфигурација и испитивање електричних заштита • Пројектовање и испитивање синхронизационих кругова • Пројектовање и испитивање система упављања електромоторним погонима [...]

ИМП Аутоматика – Машински инжењер (м/ж)

7.6.2023.|

Активности: Дизајн и пројектовање хидрауличких инсталација Дизајн и пројектовање инструментације у хидро и термо постројењима Припрема и спровођење испитних протокола Пуштање инсталација у рад на објекту Документација за извођење Надзор над извођењем Документација изведеног [...]

ИМП Аутоматика – Инжењер пројектовања и имплементације (м/ж)

7.6.2023.|

Активности: • Дизајн система мерења и регулације енергетских и индустријских постројења, • Дизајн телекомуникационих система, • Израда и имплементација алгоритама управљања и тестирање управљачких система, • Израда Функционалних описа • Израда шема деловања • [...]

ИМП Аутоматика – Инжењер развоја embedded realtime софтвера (м/ж)

7.6.2023.|

  Активности: • Функционални дизајн драјвера према хардверу, • Програмирање у системима у реалном времену, • Рад са базама података, • Израда и тестирање софтверских модула, • Израда и тестирање софтверских и коминикационих итерфејса према [...]

ИМП Аутоматика – Инжењер развоја хардвера (м/ж)

7.6.2023.|

Активности: Функционални дизајн хардвера комуникационих и процесорских модула, и процесних улазно/излазних интерфејса, Рад са колима високог степена интеграције, PCB дизајн вишеслојне штампе, Тестирање прототипа и серије Документација, Канцеларијски / лабораторијски рад Образовање и вештине: [...]

ИМП Аутоматика – Пракса за студенте завршне године или мастер студија (м/ж)

7.6.2023.|

Активности: Практичан рад из неке од области које су покривене овим конкурсом (видети тренутно отворене конкурсе) Могућност израде дипломског рада Могућност запослења по завршетку праксе Образовање и вештине: Уписана завршна година ЕТФа или мастер [...]

Увек смо у потрази за талентованим и мотивисаним људима који би нам се придружили у Институту Михајло Пупин.

Услови:

  • Докторат из електротехнике, рачунарства или сродне области

или

  • Мастер из електротехнике, рачунарства или сродне области са просечном оценом преко 8.5

Ако сте заинтересовани за развој своје каријере у пријатељском, узбудљивом и изазовном окружењу, пошаљите нам своју биографију на: info@pupin.rs