digital-signal-2903163Предузеће ИМП-Телекомуникације поседује дугу традицију и искуство на пољу дигиталне обраде сигнала. Она започиње осамдесетих година развојем првих модема са краткоталасним радио каналима и негује се до данашњих дана и развоја система за обраду видео сигнала високих пропусних опсега.
Теоретско знање повезано са стеченом праксом у реализацији система доказано нуди најбоље решење и резултате и перформансе система. Услуге дизајна система за дигиталну обраду сигнала и слике предузеће ИМП-Телекомуникације пружа кроз цео пројекат, кроз неке од његових делова или алгоритама. Оптимизација је такође један од веома значајних фактора разматраних у току целог циклуса пројекта, од дефинисања пројектних захтева, дизајна архитектуре, имплементације, верификације и посебно фабрикације. Од посебног је значаја нагласити искуство у развоју алгоритама за обраду слике на савременим мултимедија процесорима компаније Texas Instruments после чега ИМП-Телекомуникације постаје чланица ТI мреже за дигиталну обраду сигнала.