ARS-TSControl jе заштитно-регулациони систем парне турбине базиран на Atlas Max-RTL® контролерима и VIEW6000 SCADA систему, производње Института “Михајло Пупин”. Наведени контролери припадају фамилији ATLAS процесних уређаја, али су увођењем нових улазно-излазних модула за мерење брзине турбине ATLAS-BPC,специјализовани за управљање и заштиту турбинског постројења. У софтверском погледу, знатно је побољшан мониторинг исправности дигиталних модула. Тиме је систем ATLAS уређаја добио подфамилију уређаја који су у стању да задовоље строге захтеве за управљање оваквим постројењима.

Систем је конципиран тако да се састоји од:

  • заштитног дела система, који је пројектован применом потпуног „2 од 3“ принципа у комплетном заштитном кругу (од сензора у погону, преко улазно-излазних модула, контролера, до извршног заштитиног хидруличног блока). Тако су у потпуности испуњени захтеви SIL3 поузданости,
  • регулационо-управљачког дела система, који врши управљање регулационим вентилима турбине. Ту су имплементирани аутоматски регулатори брзине и снаге турбине, као и притиска свеже паре испред турбине. Затим, лимитерске функције, које смањују оптерећење постројења у случају недозвољених вредности вакуума у кондензатору, наглог пада притиска свеже паре испред турбине и недозвољеног термичког оптерећења ротора турбине високог или средњег притиска (themal-stress calculator). Приликом пројектовања регулационо-управљачког дела система примењиван је принцип „2 од 2“.

    turbinski-regulator2-241x300-4240725    turbinski-regulator1-230x300-4748925    ars-tscontrol-300x226-manja-2506647

У склопу система ARS-TSControl је понуђена комплетна израда хидруличког дела система која подразумева:

  • замену или реконструкцију хидруличних регулационих вентила,
  • реконструкцију предњег лежајног блока постојећег управљачког система ради уградње система за мерење брзине турбине,
  • замену хидрауличног заштитног система турбине,
  • израду комплетне пројектне докумнтације у свим фазама пројекта,
  • монтажу, надзор и пуштање у рад хидрауличког система,
  • одржавање у гарантном и ван гарантном периоду.

slike-hidraulike1-300x112-8194158 slike-hidraulike2-300x168-7400967

slike-hidraulike3-300x168-3544164  slike-hidraulike4-300x168-1550760

Детаљније о систему ARS-TSControl: