tz-600-5998651TZ-600 је мултиплексерски уређај за пренос сигнала телезаштите комплетно развијен у ИМП-Телекомуникације. Намењен је превасходно енергетским системима Електропривреде Србије, са којом ИМП-Телекомуникације негује дугогодишњу сарадњу.

Захтеви овог уређаја су: кратко време трансмисије којима се преносе, између осталог, заштитне команде, велика доступност, сигурност, поузданост и дијагностика. За пренос сигнала телезаштите уређај користи оптичке системе преноса који су посебно погодни за примену у електропривреди због своје имуности на електромагнетне сметње и могућности преноса података великим битским брзинама. Поруке које се преносе уређајем TZ-600 могу се примењивати за шеме заштите са блокадом искључења (blocking), са директним искључењем (direct tripping) или са условљеним даљинским искључењем (permissive tripping).
tz600-2127631
Број подканала и њихов бинарни проток зависе од примене уређаја и преносног пута. Овај уређај може да пренесе до осам независних командних сигнала телезаштите, један подканал дигиталних података и један сервисно-телефонски подканал преко мономодног оптичког кабла. Предвиђена је и могућност преноса телезаштитних сигнала и преко стандардног 64kb/s канала (преко стандардних ITU-T интерфејса као што су G.703, V.11, V.36, X.21, X.24 i X.27), преко 2Mb/s сигнала (E1) или VF везе по водовима високог напона. Уређај је модуларан. Може имати између 11 и 24 модула (укупно 12 типова модула) смештених у стандардни EMC 19“ рек ширине 3U. Неки од типова модула су напајање, универзални улазно-излазни модул, централна процесорска јединица, линијска јединица и јединица за дијагностику.
Дизајн овог типа омогућава једноставно испуњење свих специфичних корисничких захтева као што су редундантно напајање или линијски интерфејс, различит број заштитних команди или детаљна дијагностика.