Услови коришћења Wеb сајта института „Михајло Пупин“

Увод

Услови коришћења Web сајта института „Михајло Пупин“ представљају правни споразум између Вас и Института „Михајло Пупин“. Приступом, претраживањем и/или употребом овог Web sајта потврђујете да сте прочитали и разумели ове услове и да сте са њима сагласни те се обавезујете да поступате у складу са свим важећим законима и прописима.

Коришћење Wеb сајта

Институт „Михајло Пупин“ вас овлашћује да прегледате и преузимате материјале са овог Wеb сајта, под условом да задржите сва обавештења о ауторским правима и другим власничким правима која су садржана у оригиналним материјалима. Материјале на овом Wеb сајту не смете мењати на било који начин, користити их на било којој другој Wеb локацији или рачунарској мрежи у било какве сврхе. Материјали на овом Wеb сајту су заштићени ауторским правима и свако неовлашћено коришћење може представљати кршење закона о ауторским правима, жигу или других закона.

Wеb странице и пратећа документација се могу користити искључиво у информативне сврхе и не могу се користити за комерцијалне потребе.

Слике се могу користити за редакцијске потребе без надокнаде под условом да се наведе извор коришћења.

Политика линковањa

Драго нам је да желите да на ваш сајт поставите линк ка нашој Wеb страници. Међутим, задржавамо право да повучемо дозволу да се повежете са нашим Wеb сајтом у било ком тренутку. Дозволе се дају под условом да се поштују следећа правила:

 • Линк мора да указује на почетну страницу Wеb сајта Института „Михајло Пупин“
  У изузетним случајевима линк може да води на неку другу страницу, али се у том случају мора тражити писано одобрење.
 • Web sтраница Института се мора отварати у новом прозору.
 • Обавештење о постављању линка на почетну страну Web презентације Института потребно је послати на e-mail адресу info@pupin.rs у року од 24 h. У поруци је потребно навести адресу (URL) преко које се може приступити страници са линком.

Употреба логотипа Института

Употреба логотипа Института није дозвољена без изричите сагласности Института „Михајло Пупин“. Захтев за коришћење логотипа Института можете послати на адресу info@pupin.rs са тачно назначеном сврхом и местом коришћења.

Жигови

 • Atlas Max је заштићени жиг Института „Михајло Пупин“ д.о.о.
 • Atlas Max- RTL је заштићени жиг Института „Михајло Пупин“ д.о.о.
 • piko Atlas је заштићени жиг Института „Михајло Пупин“ д.о.о.
 • View је заштићени жиг Института „Михајло Пупин“ д.о.о.
 • ARES је заштићени жиг Института „Михајло Пупин“ д.о.о.
 • E-Go је заштићени жиг Института „Михајло Пупин“ д.о.о.

Одрицање одговорности

Институт „Михајло Пупин“ чини напоре да садржај овог Wеb сајта буде ажуран, тачан и комплетан. Међутим,како не можемо у потпуности искључити могућност појаве грешака Институт „Михајло Пупин“ одриче одговорност за тачност и комплетност материјала представљеног на овом сајту и неће сносити одговорност за губитак или штету према трећим лицима насталу употребом садржаја преузетих са овог Wеb сајта.

Институт „Михајло Пупин“ не може преузети одговорност за садржај спољних страна Само се оператери линкованих станица могу сматрати одговорним за њихов садржај.

Ауторска права

Copyright © Институт „Михајло Пупин“
Волгина 15
11060 Београд
Србија