visual-quality-inspection

Рад на обради слике у реалном времену у Институту је започет осамдесетих година прошлог века. Развијени системи за обраду слике представљали су сам врх светског развоја у тој области, а примењени су у војним симулаторима, медицини, геологији, контроли квалитета сировина и производа, управљању зградама и обезбеђењу објеката итд.

Стечена искуства у софтверској обради слике и техничке могућности модерних камера омогућили су даље истраживање ове области. Од ових активности је настао сопствени систем за аутоматско препознавање садржаја регистарских таблица.

Identicar – софтвер за препознавање регистарских таблица (LPR) – велико искуство у обради слике усмерено је на препознавање регистарских таблица. pdf1-1790180

IdentiCARPlus представља модерно, флексибилно и свеобухватно решење за аутоматску евиденцију саобраћајних прекршаја возила, потрагу за возилима, као и за евиденцију приступа возила зонама од интереса. Овај производ, заснован на технологији рачунарског препознавања регистарских таблица (LPR), своју примену налази у контроли саобраћаја у жутој, резервисаној траци, полицијском праћењу тражених возила, снимању возила која пролазе кроз црвено светло, снимању возила која врше прекорачење дозвољене брзине као и евиденцији возила у циљу тарифирања. pdf1-1790180