Пројекти финансирани од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије из програма технолошког развоја (2011 – 2019)

Р.бр. Назив пројекта Руководилац
1 Софтверско окружење за интелигентно и адаптивно управљање комплексним објектима Проф. др Сања Вранеш, научни саветник
2 Истраживање и развој робусних система за пренос података и њихова примена у корпоративним мрежама Др Владимир Крстић, научни сарадник
3 Развој и моделовање енергетски ефикасних, адаптабилних, вишепроцесорских и вишесензорских електронских система мале снаге Др Горан Димић, научни сарадник
4 Систем за праћење и подршку повећању енергетске ефикасности и експлоатационе ефективности термоелектрана Др Нинел Чукалевски, научни саветник
5 Нове технологије у интелигентним транспортним системима – примена у градским и приградским условима Проф. др Гордана Радивојевић, виши научни сарадник
6 Одрживи управљачко-наплатни системи у друмском саобраћају применом нових ИКТ технологија Др Владан Батановић, виши научни сарадник
7 Систем за оптимизацију рада термоблокова снаге веће од 300 MW Др Драган Радојевић, научни саветник
8 Истраживање и развој платформе за научну подршку у одлучивању и управљању научним и технолошким развојем у Србији“. Проф. др Ђуро Кутлача, научни саветник
9 Развој нових метода и алата за унапређење перформанси, мрежне и економске ефикасности телекомуникационих мрежа наредне генерације Проф. др Владанка Аћимовић-Распоповић, ред. професор
10 E  Логопед Др Зоран Шарић, виши научни сарадник
11 Повећање расположивости и енергетске ефикасности у термоелектранама и системима за пренос електричне енергије развојем нових метода за дијагностику и рану детекцију отказа Проф. др Жељко Ђуровић
12 Развој висококвалитетних уређаја посебне намене на бази нових технологија кристалних јединки Др Ирини Рељин, ванр. проф.
13 Систем осматрања и јављања заснован на фузији података са сензорских мрежа радара и система за радио-техничко извиђање Др Предраг Петровић, научни саветник
14 Интегрисани системи за уклањање штетних састојака дима и развој технологија за реализацију термоелектрана и енергана без аерозагађења Проф. др Слободан Вукосавић
15 Истраживање и развој амбиентално интелигентних сервисних робота антропоморфних карактеристика Проф. др Вељко Поткоњак
16 Развој, пројектовање и имплементација савремених стратегија интегрисаног управљања оперативним радом и одржавањем возила и механизације у системима аутотранспорта, рударства и енергетике. Проф. др Градимир Ивановић
17 Паметне електродистрибутивне мреже засноване на дистрибутивном менаџмент систему и дистрибуираној производњи Проф. др Драган Поповић
18 Biosensing технологије и глобални систем за континуирана истраживања и интегрисано управљање екосистемима Проф. др Мирослав Весковић
19 Интегрисани систем за детекцију и естимацију развоја пожара праћењем критичних параметара у реалном времену Проф. др Владимир Црнојевић
20 Развој и интеграција технологија пројектовања интелигентног мехатроничког интерфејса за примену у медицини (HUMANISM) Проф. др Горан С. Ђорђевић
21 Развој робота као средства за помоћ у превазилажењу тешкоћа у развоју деце Проф. др Бранислав Боровац