ИМП-Рачунарски системи д.о.о. се бави активностима реализације разнородних, комплексних техничких и пословних система а према специфичним потребама корисника. Рад и посвећеност испуњењу захтева великих купаца, омогућила нам је стицање драгоценог искуства у великом броју области. Дугогодишње искуство и инвестирање у стицање нових знања, освајање нових технологија, опрема, софтверских алата, омогућава нам суочавање и са најозбиљнијим техничким изазовима.

Наши  искусни инжењери имају одговарајуће инжењерске лиценце или су сертификовани од стране светских произвођача опреме и софтвера (ORACLE, ALFRESCO, CISCO, REICHLE & DE-MASSARI, AXIS, MILESTONE итд.), док су младе колеге снажно подржане у стицању највиших академских звања.

Посебно смо поносни на своју стручност у следећим областима:

ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

 • технички и пословни информациони системи
 • системи за управљање документима
 • дигитално потписивање

СИСТЕМИ ПОСЕБНЕ (ВОЈНЕ) НАМЕНЕ

 • радарски системи
 • електронска извиђања
 • симулатори лета и тренажери
 • тенковски симулатори
 • артиљеријски симулатори

НАДЗОРНО-УПРАВЉАЧКИ СИСТЕМИ

 • аквизициони системи посебне намене
 • SCADA системи опште намене
 • видео надзор и периметарска заштита
 • препознавање регистарских таблица
 • контрола приступа

РАЧУНАРСКИ ХАРДВЕР И ИНФРАСТРУКТУРНА РЕШЕЊА

 • серверске сале
 • системски софтвер и безбедност
 • специјализовани рачунари и контролери
 • рачунарске, телефонске и нисконапонске мреже

Наша отвореност и стална сарадња са свим организационим деловима Института, као и сарадња са партнерима изван Института, дају нам могућност да учествујемо у реализацији пројеката различитог обима, степена сложености и намене.

Међу задовољним крајњим корисницима наших услуга или производа су:

 • Република Србија, Министарство финансија – Пореска управа
 • Република Србија, Министарство финансија – Управа за спречавање прања новца
 • Локалне пореске администрација у 130 општинских и градских управа Србије
 • Република Србија, Министарство одбране – Војска Србије
 • Република Србија, Министарство пољопривреде – Управа за аграрна плаћања
 • Република Србија, Министарство спољних послова
 • Република Србија, Министарство унутрашњих послова
 • ЈП Путеви Србије и ЈП Аутоцесте ФБИХ
 • Агенција за контролу лета Србије и Црне Горе
 • Агенција за привредне регистре Републике Србије
 • Домови здравља у Београду
 • ЈП Електропривреда Србије – термоелектрана Никола Тесла
 • Железнице Србије
 • KAF Kenya Air Force
 • BD Army Bangladesh
 • Стална конференција градова и општина и многи други

Пројекти који су обележили последње две деценије нашег рада

ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

unjp-9133033ИС Пореске управе за утврђивање и наплату јавних прихода – УНЈП

Систем имплементиран давне 1993.године као први и јединствени ИС, тада Републичке управе јавних прихода за подршку најзначајнијим пословима управе у раду са пореским обвезницима, у раду службе Финансијске полиције и службе за анализу фискалног приходовног дела буџета РС.

Интегрисани ИС Пореске управе

Интеграција са другим ИС, евидентирање електронски поднетих пореских пријава, пореских пријава поднетих на шалтеру или поштом, вођење књиговодствених евиденција-по основу пореских пријава, уплата и других давања, праћење пореске дисциплине у измирењу пореских обавеза, обавештавање обвезника о обавезама, формирање свих излазних докумената и вођење евиденције о издатим документима, пријем података из других система.

ИС локалне пореске администрације – ЛПА pdf1-7377917

Пројектовање, развој, имплементација и одржавање ИС ЛПА у више од 130 општинских управа Србије има за последицу:

– примену потпуне и транспарентне законитости
– континуитет и ефикасност у пословима утврђивања и наплате пореза
– повећање фискалних прихода у РС
– прецизно и брзо доношење одлука локалних самоупрва о економском развоју
– једнозначности података о становништву и имовини
– расположивост  података од интереса за релевантне државне органе

websistem-1518121“Web систем” – SmartPhone Упит Стања

SmartPhone Упит Стања је намењен крајњим корисницима (обвезницима) за увид у стање на пореским рачунима мобилним телефонима и обухвата компоненте за:

– аутентикацију и ауторизацију корисника Web система
– приказ укупног салда са обрачунатом каматом на рачунима обвезника
– додатне информације за извршење уплата заосталих дуговања

Систем за управљање документимаpdf1-7377917

Систем за електронско управљање предметима и документима (Enterprise Content Management System – ECMS) заснован је на Open Source технологији Alfresco.

IMPresco (+еПисарница) – софтвер, заснован на Alfresco Open Source технологији документима (Enterprise Content Management System – ECMS), намењен пријему електронске и дигитализацији папирне документације, уз стандардне функције писарнице државних органа

kaza-5769112KAЗApdf1-7377917 – најкомплетнији софтвер за кадровску евиденцију, обрачун плата у земљи и иностранству, као и обрачун службених путовања. Систем аутоматски генерише све законом прописане обрасце и једини на тржишту нуди и комплексне обрачуне свих зарада у дипломатско конзуларним представништвима. Софтверски пакет ради самостално или интегрисан са ERP SAP.

E-Разменаpdf1-7377917

Систем реализован за Управу за спречавање прања новца Министарства финансија заснован је на Alfresco технологији и омогућава ефикасну и безбедну размену електронских докумената између правних лица.

Систем “Масовна штампа”

Систем за интеграцију ИС ЛПА са ЈП ПТТ саобраћаја “Србија” РЈ “Хибридна пошта” као подршка процесу извоза масовне штампе докумената припремљених у ИС ЛПА:

– извоз докумената припремљених за штампу у PDF формату
– формирање доставне књиге за евиденцију уручења докумената
– пријем података о урученим документима и датуму њиховог уручења.

ИТЦМ

ИТЦМ систем је интегрисани информациони систем за управљање и контролу безбедности хране, здравља и добробити животиња и здравља биља, који обезбеђује ефикаснију контролу прехрамбених производа животињског и биљног порекла, произведених у Србији или увезених у Србију.

Систем је реализован за Министарство Пољопривреде. Убрзава и олакшава прикупљање, анализу и даљу дистрибуцију података и обезбеђује непосреднију контролу информација, географско повезивање података, напредан систем контроле заснован на ризику, правовремено извештавање и алармирање.

УАП – Управи за аграрна плаћања

Софтверски систем намењен Управи за аграрна плаћања Министарства пољопривреде обезбеђује подршку уредбама и мерама Владе Републике Србије за подстицај пољопривредне производње и исплату средстава пољопривредним газдинствима и самосталним произвођачима.

Дигитални потпис

Системи за дигитално потписивање квалификованим електронским сертификатим и валидацију потписа електронских докумената.

 • Клијентска десктоп апликације за дигитално потписивање докумената
 • Wеб сервиси за валидацију дигитално потписаних докумената
 • Системи за аутоматско серверско дигитално потписивање и временско жигосање докумената.
 • Интеграција постојећих портала са функцијама дигиталног потписивања и провере потписа.

Сва решења у систему дигиталног потписа базирана су на коришћењу квалификованих електронксих сертификата које издају овлашћена Сертификациона тела Републике Србије, на смарт картицама или USB tokenima. Као таква, решења су у потпуности у складу са релевантним законима и правилницима Владе Републике Србије, који се тичу електронског пословања, употребе квалификованих сертификата, дигиталног потписивања докумената и валидације истих. Сви системи су такође у сагласности са регулативом Европске Уније из наведених области (Regulation (EU) N°910/2014 названа eIDAS). Поменута решења су имплементирана у електронским системима Агенције за привредне регистре (NexUAPR, подношење финансијских извештаја, регистрација привредних друштава итд,) и Локалне Пореске Администрације (ППИ пријаве, еПИА) који су доступни свим грађанима Србије, а тренутно их сваке године корисни на стотине хиљада грађана.

еРегистрација

Модерна web апликација реализована за Агенцију за привредне регистре употребом PDWA платформе омогућава електронску регистрацију предузетника и једночланих привредних друштава.

Унапређење финансијских извештаја (ФиБон)

За потребе овог пројекта имплементиран је Alfresco CMS, намењен за пријем великог броја приложених докумената. Такође је обезбеђена интеграција са KOFAX-oм, системом за дигитализацију папирно примљених докумената и Јавна претрага података о обвезницима.

е-Портал за наручивање и продају података

Web апликација за наручивање и продају података, са каталошком продајом, али и веома напредним опцијама где корисник комбинује жељене скупове података према критеријумима које зада.

СИСТЕМИ ПОСЕБНЕ (ВОЈНЕ) НАМЕНЕ

CVOJM11 (RAPID) pdf1-7377917

Флексибилно модерно решење за дигиталну обраду података радарског видеа, креирање плотова и трагова, као и генерисање радарске слике.

ПОЛУПРОВОДНИЧКИ РАДАР У VHF ОПСЕГУ

У контексту  модернизације радарских система (П-12, П-18,..) у метарском таласном подручју за потребе Војнотехничког института направљен је потпуно функционални прототип радарског предајника којим је настављен рад започет производњом функционалног модела радара представљеног на сајму ПАРТНЕР 2015.

EARS – Софтверски систем за унапређење функционалности осматрачког радара pdf1-7377917

Enhancement for Air Surveillance Radar System (EARS)је дистрибуирани софтверски систем који у систему радарског осматрања остварује функције: аквизиције сигнала, екстракције плотова, праћења циљева, приказивање слике радарског осматрања, софтверског управљања радом радарског система и тако даље. EARS S600 K је верзија EARSсистема намењена за модернизацију радара из S600 серије и имплементирана у одбрамбеним снагама Кеније (KAF).

ЕЛЕКТРОНСКО ИЗВИЂАЊЕ –  (енгл. signals intelligence (SIGINT)) подразумева прикупљање обавештајних информација из пресретнутих сигнала. Може се односити на комуникационе сигнале (енгл. communications intelligence (COMINT)) или на електронске сигнале који се не користе за комуникацију (енгл. electronic intelligence (ELINT)).

Могућности ИМП у домену електронског извиђања пре свега се односе на израду софтверских система који омогућују:

 • Дигиталну обраду примљених сигнала, ради откривања и класификације емитера,
 • Одређивање локације откривених емитера,
 • Приказ примљених сигнала и откривених емисија / емитера у реалном времену,
 • Анализу откривених емисија ради формирања електронске слике бојишта и ажурирања базе емитера,
 • Приказ електронске слике бојишта путем географског информационог система (ГИС).

СЛ-Г4 и СЛ-Ј22 – симулатори лета млазних авиона Г4 (“Супергалеб”) и Ј22 (“Орао”) су у активној експлоатацији од стране Војске Србије и предмет су редовног одржавања и унапређења.

Цонцепт симулатора за авион Ј22 Орао је замишљен у форми пакета за надоградњу постојећег тренажера за инстурментални лет авиона Ј22 Орао, који је уврштен у наоружање ВС. Пакет унапређује постојећи тренажер, који већ садржи комплетан кокпит и кретни систем, додајући:

 • унапређен математички модел динамике лета авиона Ј22;
 • систем за синтезу слике у 170 степени видног поља високе резолуције (око 10000px x 2000px);
 • виртуелни простор са елевационим моделима и сателитским снимцима терена површине СФР Југославије;
 • виртуелне рејоне високог степена реализма, пријатељске и непријатељске (нпр потпуно виртуелизован аеродром у Батајници);
 • систем за отварање ватре из наоружања јуришне авијације.

НОРА Б52К1 pdf1-7377917

Симулатор Батерије (НораСим) је тренажни систем, базиран на рачунарској техници, са циљем обуке питомаца и регрута, кондиционирања артиљеријских посада као и тактичких симулација командног кадра.

Виртуелно бојиште укључено у НораСим је 1600 квадратних километара гео специфичног терена, инспирисано регионом земље корисника. Унутар терена се налази 100 квадратних километара виртуелног бојишта високог степена реализма, попуњеног 3Д објектима који одговарају рељефу, флори, архитектури и позицији у стварном свету. Поред тога, непријатељске и савезничке снаге такође делују у том региону.

НораСим подржава:

 • комплетан тренинг истурених осматрача;
 • оријентисање и отварање ватре из оруђа, на класичан и инс начин;
 • све процедуре командог места батерије;
 • све процедуре командног места дивизиона;
 • тренинг послужиоца грс уређаја;
 • конфигурацију виртуелног бојишта и креирање мисија.

ТОПоТ pdf1-7377917

Тренажер за обуку чланова посаде тенка М84 () је напредно средство за обуку и кондиционирање војника и официра. ТОПоТ пружа корисницима цео опус тренаже, од упознавања са хардвером борбеног возила, до решавања комплексних тактичких ситуација.

Анализе су показале да посаде које користе тренажере овог типа у обуци и тренингу, показују далеко боље резултате од својих колега који се тренирају само на правом оруђу, захваљујући неограниченој количини виртуелних пројектила и горива, поновљивости мисија, могућношћу креирања временских услова и сценарија.

ТОПоТ омогућава тренирање:

 • упознавања и правилне употребе уређаја у одељењима тенка;
 • процедура вожње тенка, како у борбеном тако и у маршовском режиму;
 • откривање циљева, идентификацију истих и финално одабир муниције и отварање ватре;
 • процедуре откривања даљине до циља;
 • процедуре коришћења система управљања ватром.

simulatori-9357922

Балистички анализатор pdf1-7377917

Као резултат заједничког развојног подухвата са чувеном фабриком „Застава оружје“ настао је систем Балистичког анализатора. Балистички анализатор је флексибилни систем за мерење и статистичку анализу балистичких података, омогућава мерење интерних балистичких података, као што су притисци барутних гасова, као и екстерних балистичких података, као што су учестаност паљбе, прецизност и брзина пројектила. Најмодернији софтвер омогућава тренутни приказ измерених података као и процес документовања целог тока експеримента.

НАДЗОРНО-УПРАВЉАЧКИ СИСТЕМИ

SAWAS – софтверски пакет за праћење метеоролошких услова и генерисање метеоролошких и ваздухопловних извештаја инсталиран је на свим аеродромима у Србији и Црној Гори, а користе га метео служба и служба контроле летења. Софтвер подржава рад са аутоматским метеоролошким станицама VAISALA, IMPULSPHYSIK, MICROSTEP.

SRCAWS – специјализовани софтверски пакет за непрекидну контролу стања метеоролошке опреме и аутоматско статистичко извештавање за Контролу летења Србије и Црне Горе SMATSA DOO.

Identicar – софтвер за препознавање регистарских таблица (LPR)

Identicar Plus – софтверски пакет за аутоматску контролу саобраћаја у жутој траци, потрагу за траженим возилима, контролу секторске брзине и тарифирање приступа саобраћајним зонама – Law Enforcement primena LPR

Електронски брзиномер, специјализовано хардверско-софтверско решење, “црна кутија” локомотива, сертификовано за рад од ЈП Железница Србије

ТНС, терминал у Новом Саду је чвориште некадашњег југословенског нафтовода. Нафта се од острва Крк у Јадранском мору нафтоводом допрема до овог терминала. Терминал је такође и почетна станица за отпрему нафте, кроз нафтовод знатно мањег пресека, до рафинерије у Панчеву. SCADAсистеми оба терминала базирани су на Siemens опреми и софтверу.

IMPTTSc – Даљински сензорски систем за надзор и контролу приступа удаљеним окнима састоји се од удаљеног контролног уређаја и централне аквизиционе јединице. Систем  обезбеђује аутоматски даљински надзор до 10 редно повезаних контролних тачака на удаљеностима до 10 км, употребом бакарних проводника  телекомуникационе мреже или GPRS технологије.

РАЧУНАРСКИ ХАРДВЕР И ИНФРАСТРУКТУРНА РЕШЕЊА

LAN & WAN – TE Никола Тесла – пројектовање, стручни надзор и извођење активног и пасивног дела рачунарских мрежа у термоелектрани у Обреновцу. Инсталирање конфигурисање, одржавање и администрирање мрежне опреме и бежичне мреже. Терминација свих врста бакарних каблова, сплајсовање оптичких каблова, тестирање са издавањем сертификата за бакарне или оптичке везе.

TEKO  – Пројектовање и реализација система ИП видео надзора у ТЕКО Костолац.