ИКТ покретач вашег успеха …

Институт „Михајло Пупин“ (ИМП) је водећа научно-истраживачка организација у информационим и комуникационим технологијама (ИКТ) и највећи и најстарији институт у југоисточној Европи.

Од свог оснивања 1946. године, Институт се бави примењеним истраживањима за потребе великих комуналних и саобраћајних предузећа, привредних компанија из разних индустријских грана, државних органа и институција, јавне безбедности, финансијских организација и сл.
Наш реноме поузданог савезника у потрази за техничким решењима која ће повећати вашу конкурентност је стицан годинама преданог рада великог броја наших истраживача.

Мисија

Институт „Михајло Пупин“ са својим клијентима успоставља трајне партнерске односе и утиче на повећање њихове конкурентности нудећи им практична техничка решења у области ИКТ, заснована на новим технологијама и изванредној стручности наших експерата.