ИМП-Телекомуникације, д.o.o. су основане 1997. године као једно од предузећа у оквиру система Институт „Михајло Пупин“ (ИМП). Данас, ИМП-Телекомуникације имају више од 40 запослених од којих су већина врхунски стручњаци у областима везаним за развој електронских система и телекомуникације. Наши инжењери поседују стручност и искуство у пројектовању електронских уређаја од једноставних модула базираних на микроконтролерима и аналогних склопова до сложених система са десетинама процесора и меморија.

Делатност предузећа одвија се у неколико области:

 • развој интегрисаних електронских уређаја и система за своје  потребе и за потребе наручилаца из земље и иностранства,
 • развој уређаја и система за заштиту информација у системима за  обраду и пренос података,
 • развој телекомуникационих уређаја за примену у електропривреди,
 • развој уређаја и система за примену у железничком саобраћају,
 • развој система заснованих на дигиталној обради сигнала,
 • пружање услуга пројектовања (израда студија, идејних и техничких решења, планова и програма развоја) телекомуникационих система.

Кључне технологије и експертизе ИМП-Телекомуникације

 • Развој система специфичне намене (embedded система).
 • Развој система за рад у реалном времену.
 • Развој алгоритама за обраду сигнала и слике.
 • Развој мултимедијалних система.
 • Рад са embedded оперативним системима.
 • Дизајн high-speed хардвера.
 • FPGA дизајн.
 • Дизајн комплексних штампаних плоча.
 • Дизајн за EMC (Electromagnetic Compatibility).
 • Дизајн за производњу и тестирање.
 • Дизајн механике.
 • Прототипска производња.
 • Пружање услуга у производњи.

ИМП-Телекомуникације су оријентисане ка домаћем и иностраном тржишту. Са успехом сарађују са произвођачима електронских производа и дистрибутерима телекомуникационих платформи, истовремено им пружајући помоћ у развоју специјализованих хардверских модула и софтвера према њиховим захтевима. Наши консултанти и инжењери активно учествују у развоју нових производа са циљем да клијентима омогуће уштеду у новцу и времену развоја. Развојни тим састављен је од младих и амбициозних инжењера који владају актуелним технологијама, концептима развоја комплексних хардверских и софтверских система, и поседују искуство у развоју прототипских модела уређаја према захтевима крајњих корисника.

Већина пројеката развоја хардвера и софтвера се у целости реализује у оквиру ИМП-Телекомуникација, захваљујући широком спектру експертиза запослених. Додатно, могућност сарадње са инжењерима и истакнутим научницима Института, омогућава нам да успешно реализујемо чак и најзахтевније пројекте у области развоја електронских система. Кроз сарадњу са локалним развојним фирмама, фирмама за производњу и монтажу електронских склопова, као и водећим националним лабораторијама и институтима, способни смо да произведемо високо квалитетне прототипове производа који у потпуности задовољавају релевантне индустријске стандарде и чак превазилазе очекивања крајњих корисника.

Стечено знање нам омогућаве потпуну контролу над процесом развоја са циљем да се за производњу припреме високо квалитетна решења.

ИМП-Телекомуникације пружа веома висок однос квалитета и цене, чиме се сврстава у сам врх пројектаната електронских уређаја. У пословном смислу нуди услуге на пољу истраживања, развоја, саветовања, лиценцирања и продаје интелектуалне својине, развоја концептуалног дизајна, евалуације модула, као и ODM модел сарадње за производњу електронских уређаја.

Већина развојних пројеката се ради у самој компанији, уз коришћење јединственог скупа стручности и иновативности стеченог у протеклим деценијама рада. Осим тога, постојање и доступност висококвалификованих научника у оквиру Института „Михајло Пупин“ чини ИМП-Телекомуникације способним чак и за најзахтевније пројекте и технолошке изазове. Као један од оснивача „embedded.rs“ кластера, компанија активно учествује у српској индустрији електронских уређаја. Кроз сарадњу са локалним компанијама за производњу и уградњу компоненти, ИМП-Телекомуникације могу понудити високо квалитетну производњу прототипова уз коришћење најновијих технологија, у складу са релевантним индустријским стандардима.

Свесни смо комплексности електронских система и због тога непрестано настојимо да оптимизујемо перформансе наших производа са становишта пројектних захтева, архитектуре система, хардверске или софтверске имплементације, одабира компоненти и трошкова производње.

У процесу пројектовања смо предузели посебне кораке како би се осигурала поузданост производа, EMC перформансе, једноставност производње и могућности тестирања производа.

Предузеће ИМП-Телекомуникације поседује савремену лабораторију са осцилоскопима високих пропусних опсега и перформанси, спектралним анализаторима, генераторима и анализаторима сигнала, логичким и мрежним анализаторима, као и низ PXI опреме за аутоматско тестирање и мерење.

ИМП-Телекомуникације поседује дугу традицију и искуство на пољу дигиталне обраде сигнала. Она започиње осамдесетих година развојем првих модема са краткоталасним радио каналима и негује се до данашњих дана и развоја система за обраду видео сигнала високих пропусних опсега.

Теоретско знање повезано са стеченом праксом у реализацији система доказано нуди најбоље решење и резултате и перформансе система. Услуге дизајна система за дигиталну обраду сигнала и слике предузеће ИМП-Телекомуникације пружа кроз цео пројекат, кроз неке од његових делова или алгоритама. Оптимизација је такође један од веома значајних фактора разматраних у току целог циклуса пројекта, од дефинисања пројектних захтева, дизајна архитектуре, имплементације, верификације и посебно фабрикације. Од посебног је значаја нагласити искуство у развоју алгоритама за обраду слике на савременим мултимедија процесорима компаније Texas Instruments после чега ИМП-Телекомуникације постаје чланица ТИ мреже за дигиталну обраду сигнала.


Više informacija o IMP-Telekomunikacije na sajtu www.imptelecom.com