Систем ARS-TSSim хардверски real-time симулатори парних турбина представљају hardware in the loop симулациије за потребе испитивања управљачко-заштитиних система парних турбина.

Хардверски симулатор парне турбине, ARS-TSSimATLAS, базиран је на ATLAS MAX-RTL® контролеру (у сингле конфигурацији) производње Института Михајло Пупин.

Серија симулатора ARS-TSSimPXI, базиран је на National instruments PXI развојном окружењу.

Са датим хардверским симулатором у конекцији са турбинским регулатором (Hardware In The Loop) могуће је:

 • извршити тест и верификацију турбинског регулатора,
 • обавити обуку особља термоелектране без било какве опасности по опрему реалног система

Развијањем хардверског симулатора остварене су следеће перформансе:

 • аквизиција улазних  сигнала са периодом 10ms (аналогних), односно (дигиталних) са периодом 1ms,
 • периода извршавања PLC алгоритма од 10ms,
 • израчунавање одзива симулираног процеса у реалном времену у свим режимима рада процеса,
 • визуализација сигнала/података и параметара током симулације,
 • могућност промене параматера симулације,
 • стабилност,
 • мобилност – мале димензије ормана са спољним конекторима,
 • модуларност – стандардне PLC компоненте,
 • флексибилност прилагођавања индустријским регулаторима сличног или истог индустријског процеса уз одговарајућу промену параметара.

 

Детаљније о систему ARS-TSSimATLAS

 • реализовани пројекти:

– кондезационо топлификациона парна турбина T-110/120-130-4, номиналне снаге 110MW, производње ZAO “UTZ” -Tермоелектрана-топлана Нови Сад pdf1-5755884

Детаљније о систему ARS-TSSimPXI