• Одлука о именовању лица за заштиту података о личности за:

Институт Михајло Пупин доо Београд

ИМП-Аутоматика доо Београд

ИМП-Рачунарски системи доо Београд

ИМП-Телекомуникације доо Београд

ИМП-Пиезотехнологија доо Београд

Идворски Лабораторије доо Београд

ИМП-Пословне услуге доо Београд