Развојни програм Института „Михајло Пупин” у домену телекомуникационих и embedded система укључује низ активности и експертиза, као што су развој опреме за пренос података; уређаја за пренос говора и података по водовима високог напона; уређаја за обраду, снимање говора, компакцију и анализу; пројектовање специјалних телекомуникационих мрежа; пројектовање ad-hoc мрежа; развој система за обраду сигнала и слика коришћењем DSP технологије; пројектовање и производњу уграђених (embedded) система за кориснике широм света. Наша јединствена комбинација дизајн експертизе, тржишног знања и искуства у производњи чини нас способним да прихватимо и најзахтевније развојне изазове и надмашимо очекивања клијената.