Научноистраживачки профил Института ‘’Михајло Пупин’’ представља синтезу научног и експертског знања у широком спектру области као што су: електроника, аутоматика, рачунарство, телекомуникације, информациони системи и софтверско инжењерство. Због тога и производни асортиман Института, чини веома широк дијапазон решења намењених у највећој мери пословним системима, великим државним предузећима, установама и администрацији. У много мањој мери у понуди Института су заступљени производи и услуге који су намењени МСП и индивидуалним купцима.

piu2-4301226 piu3-5154054 piu1-4548912 piu5-1935828 piu4-4961199