Искуство институтских стручњака стечено у области процесног управљања резултирало је развојем низа производа који су максимално прилагођени захтевима клијената. SCADA системи развијени у Институту су намењени великим и географски дистрибуираним објектима управљања у електропривреди, водопривреди, индустрији и сл, односно свуда где је потребна висока поузданост у експлоатацији јер је обезбеђена редундантност свих подсистема (RTU, комуникациони канали, SCADA сервери и MMI).

upravljanjeprocesima-1227701

За прикупљање и пренос података, користе се специјализовани процесни рачунари породице Atlas развијени и произведени у нашем Институту. Понуда укључује све елементе SCADA система од система за прикупљање података, мерне и комуникационе опреме до најновијег VIEW 4 SCADA софтвера, који раде на PC платформи под Linux OS

и омогућавају обраду и архивирање прикупљених података у реалном времену. Ови софтверски пакети су по својим особинама и перформансама у самом светском врху, а стање система се прати из удобности контролне собе и приказује на операторским радним станицама и на великом зидном дисплеју.

Последњих година стручњаци Института су направили велики продор у развоју и реализацији PLC (Programmable Logic Control) надзорно-управљачких система у термоелектранама и тако се сврстали уз мали број компанија које производе овако сложене системе најновије генерације. Најновији продор је направљен освајањем турбинског PLC регулатора што је до сада пошло за руком само неколицини компанија у свету. Овај систем је уграђен на блоковима А1 и А2 у Темоелектрани „Никола Тесла“ и у ТЕ „Костолац Б“ у Дрмну.

Електропривреда Србије нам је указала поверење да у периоду од 2004. године до данас, у току ремонта у термоелектранама „Морава“, „Никола Тесла А“, Костолац и ТЕ-ТО Нови Сад извршимо комплетну реконструкцију мерно-управљачког система више термо блокова инсталисане снаге од 125 до 308 MW, као и блокова у хидроелектранама „Ђердап II“, Перућица, Бајина башта, Међувршје, Требиње, Овчар Бања, итд.

Преузмите проспект:VIEW4 SCADA системи