gps_image-4790455Једна од GPS апликација која се најбрже развија је сателитско праћење возила. Флоте камиона, возила јавног превоза, доставна возила и курирске службе користе GPS пријемнике за одређивање локације својих возила у сваком тренутку. Службе јавне безбедности, полиција, ватрогасаци, хитна помоћ, користе GPS за утврђивање које је возило најближе датој критичној ситуацији и на тај начин скраћују време одзива у хитним случајевима.
Automatic Vehicle Location (AVL) је технолошки напредан метод даљинског праћење возила помоћу GPS.Свако возило је опремљено модулом који прима сигнале од низа сателита и рачуна његову тренутну географску локацију, брзину и смер кретања. Ове информације се могу снимити ради каснијег коришћења или се, најчешће прослеђују диспечерском/контролном центру где се тренутна позиција возила приказује на географској карти високе резолуције.

За већину људи GPS представља само средство за одређивање позиције, али констелација 24 сателита пружа и друге могућности. Једна од њих је мерење тачног времена.

pauk-gps-6215041

AVL систем GPS Pauk, развијен у Институту „Михајло Пупин“, комбиновањем GPS технологије и бежичних комуникација, пружа корисницима ефикасан и приступачан начин праћења возила у реалном времену. Он пружа податке о томе где се возило налази, где је било, колика су била задржавања, а новији, Pauk-G систем омогућава управљање флотом уз праћење потрошње горива у циљу рационализације пословања и спречавања могућих злоупотреба. На тај начин менаџер флоте добија све неопходне информације на основу којих може да уочи нерегуларности или кризне моменте.

GPS системе Института користе јавна комунална предузећа, возила јавног превоза, возила на површинским коповима, а користе се и у војне сврхе.

Детаљније о Pauk систему – Pauk pdf1-7303854
Детаљније о Pauk-G систему – PaukG  pdf1-7303854

GPS се може користити и као прецизан извор тачног времена уз употребу констелације од 24 сателита који круже око Земље. Сваки сателит је опремљен са два рубидијумска и два цезијумска атомска часовника. Њихов рад се стално усклађује са атомским часовницима на земљи и подешава према универзалном светском времену UTC (Universal Coordinated Time).
Ако је за рад вашег система неопходна прецизност и савршена синхронизација поверите најпрецизнијем и најпоузданијем „чувару тачног времена“ GPS-у да управља његовим радом.
GPS Сат реалног времена, производ Института „Михајло Пупин“, користи GPS сателитске сигнале да утврди тачно време и датум, обезбеђујући прецизност атомског часовника за делић његове цене. Он обједињује GPS пријемник и квалитетан, стабилан осцилатор.
Институтски GPS Сат даје следеће сигнале синхронизоване са UTC стандардом и 50 наносекунди тачности:

 • 1 pps (пулс у секунди)
 • 1 ppm (пулс у минути)
 • 1 pph (пулс по сату)
 • Тачно време и датум вредности у ASCII формату (погодан за дистрибуцију путем RS232 и RS485 интерфејса)

Сигнали тачног времена генерисани на RS485 интерфејсима су галвански изоловани и омогућавају прецизност и савршену синхронизација више уређаја на растојањима до пар километара.
GPS се већ користи за одређивање тачног времена код бежичних мрежа и у глобалном преносу података:

 • Мреже мобилне телефоније и пејџинг система – за временско распоређивање преноса података и сигнала између репетитора,
 • Банке – за бележење времена трансакција,
 • Електродистрибутивна предузећа – за бележење тренутака одређених догађаја, како би се на основу тога утврдио узрок квара

GPS Сат примену налази и у рачунарским и Интернет апликацијама:

 • Додавање података о времену трансакције за финансијске и e-commerce трансакције
 • Рачунарске мреже у компанијама
 • Обрачунавање услуга Интернет провајдера
 • Синхронизација мрежних рутера, итд