Institut “Mihajlo Pupin” je 1997. godine osnovao više preduzeća, koja su nastavila dugogodišnje programe i tradiciju ranijih organizacionih delova Instituta. Tokom 2005. godine navedena preduzeća su se kao privredna društva preregistrovala kod Agencije za privredne registre, sa Institutom “Mihajlo Pupin” d.o.o. kao osnivačem i vlasnikom 100 % udela.

U 2013.godini, od prvobitno osnovanih, nastavila su da posluju  samostalno i odgovaraju za tehničku uspešnost i svoj finansijski rezultat, sledeća privredna društva: “IMP-Automatika” d.o.o.; “IMP-Računarski sistemi” d.o.o.; “IMP-Telekomunikacije” d.o.o.; “IMP-Piezotehnologija” d.o.o. i “IMP-Poslovne usluge” d.o.o, kao i  privredno društvo “IMP-Naučnotehnološki park” , kojeg je takođe osnovao Institut “Mihajlo Pupin” d.o.o. 2003. godine, sa 100 % vlasništvom nad ulogom.

Institut “Mihajlo Pupin” d.o.o. i navedena privredna društva, čine sistem koji nema svojstvo pravnog lica, ali koji obezbeđuje zajedničko planiranje investicija i dugoročnog razvoja, zajednički nastup na tržištu i vođenja politike kvaliteta, marketinga i finansija.