Институт “Михајло Пупин” је 1997. године основао више предузећа, која су наставила дугогодишње програме и традицију ранијих организационих делова Института. Током 2005. године наведена предузећа су се као привредна друштва пререгистровала код Агенције за привредне регистре, са Институтом “Михајло Пупин” д.о.о. као оснивачем и власником 100 % удела.

У 2013.години, од првобитно основаних, наставила су да послују  самостално и одговарају за техничку успешност и свој финансијски резултат, следећа привредна друштва: “ИМП-Аутоматика” д.о.о.; “ИМП-Рачунарски системи” д.о.о.; “ИМП-Телекомуникације” д.о.о.; “ИМП-Пиезотехнологија” д.о.о. и “ИМП-Пословне услуге” д.о.о, као и  привредно друштво “ИМП-Научнотехнолошки парк” , којег је такође основао Институт “Михајло Пупин” д.о.о. 2003. године, са 100 % власништвом над улогом.

Институт “Михајло Пупин” д.о.о. и наведена привредна друштва, чине систем који нема својство правног лица, али који обезбеђује заједничко планирање инвестиција и дугорочног развоја, заједнички наступ на тржишту и вођења политике квалитета, маркетинга и финансија.