IMP – Piezotehnologija je proizvođač piezoelektričnih i magnetnih komponenti. Više od 40 godina ovo preduzeće se bavi razvojem i istraživanjem u oblasti selekcije i stabilazicije frekvencija, kao i proizvodnjom kristalnih jedinki, filtara, oscilatora i magnetnih materijala.

Najvažnije oblasti primene proizvoda IMP-Piezotehnolgija su u radio telekomunikacijama, vojnoj industriji, prehrambenoj industriji, medicini, a takođe se izrađuju i male serije prema nestandardnim specifikacijama korisnika.

IMP-Piezotehnologija svoje proizvode tradicionalno izvozi na tržišta Nemačke, Italije, Izraela, Engleske, Francuske i drugih zemalja.

IMP-Piezotehnologija proizvodi: kristalne jedinke, kristalne filtre, LC filtre, kristalne osilatore, magnetne materijale