Adresa:
Institut Mihajlo Pupin d.o.o.
Volgina 15, 11060 Beograd
Srbija

PAK: 141623

e-mail: pisarnica@pupin.rs

Centrala: 011 2776 222, 2781 222

Direkcija:
Telefon: 011 6771 398,
011 6772 876
Fax: 011 6776 583
e-mail: info@pupin.rs

Marketing:
Telefon: 011 697 0427
e-mail: info@pupin.rs

Finansijsko-računovodstveni sektor:
Telefon: 011 677 4507

Kadrovska služba:
Telefoni: 011 6771 386, 011 6773 074
kadrovska@pupin.rs

Biblioteka:
Telefon: 011 6755 171
biblio@pupin.rs

Institut “Mihajlo Pupin” se nalazi na 4 km od centra Beograda, na Zvezdari. Do nas možete stići autobusom broj 65.

Zavisna preduzeća