Centar za gasnu tehniku, Instituta “Mihajlo Pupin”, razvijen je iz Laboratorije za gasnu tehniku koja je, pod okriljem Insitituta, osnovana 1995. godine. Od samog početka, Laboratorija uspešno izvodi ispitivanja gasnih uređaja, koristeći adekvatnu i savremenu opremu, prateći procedure propisane važećim standardima na teritoriji Republike Srbije. U periodu od 1995. do 2003. godine Laboratorija je izvršila preko 500 tipskih ispitivanja gasnih aparata koji su u tom periodu bili dostupni na tržištu SRJ i SCG.

Rukovodstvo Laboratorije, ohrabreno stečenim iskustvom, tokom 2002. godine čini važan profesionalni iskorak apliciranjem i sticanjem prve akreditacije za laboratoriju za ispitivanje od strane Akreditacionog tela Srbije. Kako to logičan sled događaja nalaže, Laboratorija u 2005. godini proširuje svoju delatnost sticanjem prve akreditacije za kontrolno telo, takođe, od strane Akreditacionog tela Srbije. Time je posao koji obavljamo zvanično dobio legitimitet od strane republičkih tela nadležnih za nadzor doslednog sprovođenja procedura koje se neizbežno primenjuju u ispitivačkim i kontrolnim telima na teritoriji Republike Srbije. Od tada, pa do danas, Laboratorija postaje deo Centra za gasnu tehniku, koji pored Ispitivačkog uključuje i Kontrolno telo.

Praćenjem trendova po pitanju donešenih i obavezujućih normativnih dokumenata domaće i evropske regulative, sa ciljem proširenja delatnosti u 2016. godini Centar za gasnu tehniku dostavlja zahtev Akreditacionom telu Srbije za dodeljivanje akreditacije za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti gasnih aparata prema Pravilniku o zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti gasnih aparat. Akreditaciju za ocenjivanje usaglašenosti gasnih aparata prema pomenutom Pravilniku ATS Centru za gasnu tehniku u formi dopisa zvanično dodeljuje 09.9.2016. godine.

Rešenjem republičkog Ministarstva za rudarstvo i energetiku od 19. aprila 2017. godine, Institut »Mihajlo Pupin« je imenovan za Telo za ocenjivanje usaglašenosti gasnih aparata u skladu sa Pravilnikom o zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti gasnih aparata. Ocenjivanje usaglašenosti, odnosno postupke: pregled tipa, izdavanje deklaracije o usaglašenosti sa tipom i pojedinačnu verifikaciju, sprovodi Centar za gasnu tehniku kao sastavni deo Instituta “Mihajlo Pupin” d.o.o.

kontrolno-4995098

Ocena usaglađenosti gasnih aparata i uređaja je uslov da se ti proizvodi nađu na srpskom tržištu bez obzira na to da li se kod nas proizvode ili se uvoze. Posle svake uspešno obavljene ocene usaglašenosti nekog gasnog aparata, na njega se postavlja srpski znak usaglašenosti (tri znaka A) sa brojem Imenovanog tela.

Više informacija o aktivnostima Centra za gasnu tehniku možete naći na adresi: https://impcgtblog.wordpress.com/