Istraživanja i razvoj u oblasti upravljanja saobraćajem predstavljaju jednu od najvažnijih delatnosti u Institutu. Na osnovu velikog iskustva u upravljanju složenim sistemima nastala su sopstvena razvojna rešenja i proizvodi namenjeni pouzdanom upravljanju u oblasti saobraćaja. Oni se mogu podeliti u dve osnovne grupe:

  • Sistemi za za naplatu putarine i upravljanje saobraćajem na autoputevima, i
  • Upravljanje saobraćajem u gradovima

Istraživanja Instituta “Mihajlo Pupin” doprinela su bezbednom odvijanju saobraćaja u mnogim gradovima u zemlji i svetu kao što su npr. Beograd, Novi Sad, Moskva ili Peking. Bilo da se radi o kontroli jedne raskrsnice, jedne arterijske saobraćajnice ili kompleksnoj mreži raskrsnica, sintezom teorijskih dostignuća u automatskom upravljanju, operacionim istraživanjima i razvoju i implementaciji kompleksnih upravljačkih sistema nastale su nove teorijske osnove u problemima upravljanja saobraćajem i projektovane su, razvijene i realizovane originalne metode i računarski programi i uređaji za kontrolu saobraćaja.

Osamdesetih godina prošlog veka delatnost je proširena i na upravljanje saobraćajem na autoputevima, pa je tada realizovan i instaliran prvi sistem za naplatu putarine na svim autoputevima u Srbiji. IMP je bio među prvim kompanijama u svetu koje su primenile PC tehnologiju u realizaciji sistema za naplatu putarine.

Ponudu Instituta u ovoj oblasti upotpunjuju proizvodi bazirani na GPS i GIS tehnologiji i digitalizaciji video slike.

SAOBRAĆAJNO TRANSPORTNI SISTEMI

  • Analize, studije, idejna rešenja, projekti i realizacija upravljačko-informacionih sistema u oblasti upravljanja saobraćajem u gradu
  • Analize, studije, idejna rešenja, projekti i realizacija sistema za praćenje mobilnih objekata primenom GPS tehnologije
  • Primena GPS tehnologije u drugim oblastima (merenje i distribucija tačnog vremena, tačnih frekvencija i diferencijalne korekcije, sinhronizacija procesorskih mreža, itd)
  • Analiza, projektovanje i realizacija DBMS i GIS sistema za obradu i prezentaciju podataka u saobraćajno-transportnim sistemima
  • Istraživanja i razvoj metoda optimizacije u saobraćajnim mrežama