Obaveštenje o zabrani vršenja zlostavljanja na radu i zloupotrebi prava na zaštitu od takvog ponašanja

Odluka o imenovanju lica za prevenciju i zaštitu od zlostavljanja na radu i u vezi sa radom – INSTITUT MIHAJLO PUPIN DOO BEOGRAD

Odluka o imenovanju lica za prevenciju i zaštitu od zlostavljanja na radu i u vezi sa radom – IMP-AUTOMATIKA DOO BEOGRAD

Odluka o imenovanju lica za prevenciju i zaštitu od zlostavljanja na radu i u vezi sa radom – IMP-RAČUNARSKI SISTEMI DOO BEOGRAD

Odluka o imenovanju lica za prevenciju i zaštitu od zlostavljanja na radu i u vezi sa radom – IMP-TELEKOMUNIKACIJE DOO BEOGRAD

Odluka o imenovanju lica za prevenciju i zaštitu od zlostavljanja na radu i u vezi sa radom – IMP-PIEZOTEHNOLOGIJA DOO BEOGRAD

Odluka o imenovanju lica za prevenciju i zaštitu od zlostavljanja na radu i u vezi sa radom – IMP-POSLOVNE USLUGE DOO BEOGRAD

Odluka o imenovanju lica za prevenciju i zaštitu od zlostavljanja na radu i u vezi sa radom – IMP AUTOMATIKA – SECURITY DOO BEOGRAD

Odluka o imenovanju lica za prevenciju i zaštitu od zlostavljanja na radu i u vezi sa radom – IDVORSKI LABORATORIJE DOO BEOGRAD