img_2560m-3770970

Kompanija IMP-Telekomunikacije pruža veoma visok odnos kvaliteta i cene, čime se svrstava u sam vrh projektanata elektronskih uređaja. U poslovnom smislu nudi usluge na polju istraživanja, razvoja, savetovanja, licenciranja i prodaje intelektualne svojine, razvoja konceptualnog dizajna, evaluacije modula, kao i ODM model saradnje za proizvodnju elektronskih uređaja.

Većina razvojnih projekata se radi u samoj kompaniji, uz korišćenje jedinstvenog skupa stručnosti i inovativnosti stečenog u proteklim decenijama rada. Osim toga, postojanje i dostupnost visokokvalifikovanih naučnika u okviru Instituta Mihajlo Pupin čini IMP-Telekomunikacije sposobnim čak i za najzahtevnije projekte i tehnološke izazove. Kao jedan od osnivača “embedded.rs” klastera, kompanija aktivno učestvuje u srpskoj industriji elektronskih uređaja. Kroz saradnju sa lokalnim kompanijama za proizvodnju i ugradnju komponenti, IMP-Telekomunikacije mogu ponuditi visoko kvalitetnu proizvodnju prototipova uz korišćenje najnovijih tehnologija, u skladu sa relevantnim industrijskim standardima.

img_2506m-9371304Naši inženjeri poseduju stručnost i iskustvo u projektovanju elektronskih uređaja od jednostavnih modula baziranih na mikrokontrolerima i analognih sklopova do složenih sistema sa desetinama procesora i memorija.

Stečeno znanje nam omogućave potpunu kontrolu nad procesom razvoja sa ciljem da se za proizvodnju pripreme visokokvalitetna rešenja.

Svesni smo kompleksnosti elektronskih sistema i zbog toga neprestano nastojimo da optimizujemo performanse naših proizvoda sa stanovišta projektnih zahteva, arhitekture sistema, hardverske ili softverske implementacije, odabira komponenti i troškova proizvodnje.

U procesu projektovanja smo preduzeli posebne korake kako bi se osigurala pouzdanost proizvoda, EMC performanse, jednostavnost proizvodnje i mogućnosti testiranja proizvoda.

Preduzeće IMP-Telekomunikacije poseduje savremenu laboratoriju sa osciloskopima visokih propusnih opsega i performansi, spektralnim analizatorima, generatorima i analizatorima signala, logičkim i mrežnim analizatorima, kao i niz PXI opreme za automatsko testiranje i merenje.