Najnovije vesti

Istraživačko-razvojne oblasti

Upravljanje i nadzor

Upravljanje i nadzor

DCS i SCADA sistemi (hardver i softver) za velike i geografski rasprostranjene sisteme u elektroprivredi (termoelektrane, hidroelektrane, solarne elektrane…), vodoprivredi; za BMS u kompleksnim objektima (aerodromi, kongresni centri, pametne zgrade…); za nadzor i upravljanje tehničko-tehnološkim procesima i sl.

Više informacija

Informacioni sistemi DMS, DSS

Informacioni sistemi DMS, DSS

ERP sistemi; DMS sistemi; DSS sistemi u finansijama, ekologiji, dijagnostici, energetskoj efikasnosti, upravljanju vanrednim situacijama; GIS i prostorni DSS; Internet portali; sistemi za podršku u odlučivanju; e-uprava; semantički Web, linked data Web.

Više informacija

Upravljanje saobraćajem

Upravljanje saobraćajem

ITS; sistemi za naplatu putarine, upravljanje saobraćajem u gradovima, upravljanje saobraćajem u tunelima; parking sistemi i pristupna kontrola; GPS sistemi;

Više informacija

Železnički program

Železnički program

Najnoviji u našem istraživačko-razvojnom portfoliju. Institut je integrator u realizaciji savremenih železničkih signalno-sigurnosnih sistema pri čemu koristi veliki broj sopstvenih, novih proizvoda, ali i proizvode renomiranih svetskih proizvođača.

Više informacija

Inteligentni sistemi

Inteligentni sistemi

Dizajn, realizacija, i implementacija inteligentnih softverskih sistema u okviru mnogobrojnih istraživačkih i komercijalnih projekata

Više informacija

Telekomunikacije

Telekomunikacije

Oprema za prenos podataka; uređaji za prenos govora i podataka po vodovima visokog napona; uređaji za obradu, snimanje govora, kompakciju i analizu; projektovanje specijalnih telekomunikacionih mreža; projektovanje ad-hoc mreža; sistemi za obradu signala i slika korišćenjem DSP tehnologije; projektovanje i proizvodnja ugrađenih (embedded) sistema za korisnike širom sveta.

Više informacija

Namenski sistemi

Namenski sistemi

Simulatori aviona, tenkova, podmornica, protivavionskih topova; taktička vežbaonica; radarski sistemi; ESM sistemi; zemaljska stanica bespilotne letelice; balistički analizator.

Više informacija

Ostale usluge

Ostale usluge

Razvoj i održavanje softvera; razvoj hardvera i firmvera; projektovanje i integracija sistema; projektovanje i izrada mrežne infrastrukture; usluge savetovanja; tehnička podrška i obuka korisnika

Više informacija

Institut „Mihajlo Pupin“ ulaže maksimalne napore da svoje poslovanje prilagodi izazovima 21. veka i bude snaga koja motiviše i pokreće tehnološki razvoj i primenu informaciono-komunikacionih tehnologija u Srbiji. Da bi taj zadatak ispunili oko sebe okupljamo veliki broj malih i srednjih preduzeća i trudimo se da inspirišemo preduzetnički duh u razvoju i implementaciji sopstvenih, savremenih informatičkih rešenja. Cilj nam je stvaranje ekonomski efikasnog, tehnološki savremenog društvenog okruženja, zdrave životne sredine i humanijih radnih uslova.

Zahvaljujući izuzetnoj ponudi proizvoda i usluga, Institut „Mihajlo Pupin“ predstavlja pouzdanog saveznika u potrazi za tehničkim rešenjima koja će vas učiniti konkurentnijim na tržištu.

Međunarodna saradnja

Institut „Mihajlo Pupin“ ima dugu tradiciju međunarodne saradnje i razmene znanja i dostignuća sa inostranim kompanijama i drugim organizacijama, bilo da su u pitanju zajednička istraživanja, rad na međunarodnim projektima, izrada aplikativnih programa, akademska saradnja ili pružanje usluga.
Zahvaljujući širokom dijapazonu ekspertskih znanja svojih saradnika IMP je u prilici da, u zavisnosti od zahteva i složenosti projekta, formira dinamične timove istraživača sposobne da odgovore svakom izazovu. Raznovrsnost znanja i sposobnosti kojima raspolažu naši stručnjaci čini Institut centrom izvrsnosti u ICT oblasti u ovom delu Evrope.

Institut “Mihajlo Pupin“ je najuspešnija srpska institucija kada je u pitanju istraživanje finansirano na međunarodnom nivou, od kada je Srbija dobila pravo učešća na međunarodnim projektima 2004. godine. Učešćem u ovim projektima institut je ostvario saradnju sa preko 350 renomiranih evropskih kompanija i institucija.

0
MEĐUNARODNIH ISTRAŽIVAČKIH PROJEKATA

Organizacija IMP

Institut Mihajlo Pupin

Institut

Institut “Mihajlo Pupin“ je članica Univerziteta u Beogradu. Istraživačko-razvojni prioriteti Instituta tesno su vezani za projekte Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, kao i za strategije Evropske Unije (Šesti i sedmi okvirni program, Interreg/CADSES, COST, Eureka, H2020, itd.).

IMP-Automatika

IMP-Automatika d.o.o. je jedno od vodećih preduzeća u sastavu Instituta. Kod izvođenja najkompleksnijih projekata koji zahtevaju angažovanje stručnjaka raznih profila i iz više organizacionih celina Instituta upravo ovo preduzeće, najčešće, preuzima ulogu sistem integratora i nosioca projekta.

IMP-Računarski sistemi

IMP-Računarski sistemi d.o.o. se bavi aktivnostima realizacije raznorodnih, kompleksnih tehničkih i poslovnih sistema, prema specifičnim potrebama korisnika. Dugogodišnje iskustvo i investiranje u sticanje novih znanja, osvajanje novih tehnologija, oprema, softverskih alata, omogućava nam suočavanje i sa najozbiljnijim izazovima.

IMP-Telekomunikacije

IMP-Telekomunikacije imaju više od 40 zaposlenih od kojih su većina vrhunski stručnjaci u oblastima vezanim za razvoj elektronskih sistema i telekomunikacije. Delatnost preduzeća odvija se u nekoliko oblasti: razvoj integrisanih elektronskih uređaja i sistema za svoje potrebe i za potrebe naručilaca iz zemlje i inostranstva, razvoj telekomunikacionih uređaja za primenu u elektroprivredi, razvoj sistema zasnovanih na digitalnoj obradi signala i pružanje usluga projektovanja telekomunikacionih sistema.

IMP-Piezotehnologija

IMP – Piezotehnologija je proizvođač piezoelektričnih i magnetnih komponenti. Više od 40 godina ovo preduzeće se bavi razvojem i istraživanjem u oblasti selekcije i stabilazicije frekvencija, kao i proizvodnjom kristalnih jedinki, filtara, oscilatora i magnetnih materijala. Najvažnije oblasti primene proizvoda IMP-Piezotehnolgija su u radio telekomunikacijama, vojnoj industriji, prehrambenoj industriji, medicini, a takođe se izrađuju i male serije prema nestandardnim specifikacijama korisnika.

Fraunhofer-Pupin JPO

Fraunhofer – Pupin JPO predstavlja zajedničku projektnu kancelariju koja objedinjuje ICT ekspertizu i resurse Instituta „Mihajlo Pupin“ i istaknute nemačke naučnoistraživačke organizacije Fraunhofer Gesellschaft. Kancelarija je osnovana 19 maja 2003. godine i od tad je njoj realizovan veliki broj istraživačkih projekata (EU Horizon 2020, FP6, FP7, CIP/EIP, Interreg/CASDSES, SEE, bilateralni sa Nemačkom, Grčkom, Kiprom, nacionalni projekti koje finansira Ministarstvo nauke).

IMP-Centar za robotiku

Lаbоrаtоriја zа rоbоtiku је nајstаriја lаbоrаtоriја rоbоtikе u Jugоistоčnој Evrоpi i јеdаn оd zаčеtnikа rаzvоја humаnоidnе rоbоtikе u svеtu. Fоkus аktivnоsti je usmеrеn kа istrаživаnjimа u rаzličitim оblаstimа rоbоtikе i mеhаtrоnikе, аli sе tаkоđе rаdi nа rаzvојnim prојеktimа kојi pоdrаzumеvајu prојеktоvаnjе nоvih, rеkоnstrukciјu i аdаptаciјu pоstојеćih sistеmа.

Centar za istraživanje razvoja nauke i tehnologije

Centar za istraživanje razvoja nauke i tehnologije CIRNT osnovan je 1987. godine, kao rezultat akumuliranih znanja u Institutu i odgovor na rastuću spoznaju o suštinskom značaju uticaja nauke i tehnologije na ukupni razvoj i na neophodnost institucionalne podrške razvoju i difuziji novih tehnologija.

Centar za gasnu tehniku

Centar za gasnu tehniku, Instituta “Mihajlo Pupin”, razvijen je iz Laboratorije za gasnu tehniku koja je, pod okriljem Instituta, osnovana 1995. godine. Od samog početka, Laboratorija uspešno izvodi ispitivanja gasnih uređaja, koristeći adekvatnu i savremenu opremu, prateći procedure propisane važećim standardima na teritoriji Republike Srbije.

Integrisani menadžment sistem

Od 2000. godine u Institutu postoji sistem upravljanja kvalitetom usklađen sa međunarodnim standardom ISO 9001 (usaglašen sa SRPS ISO 9001:2015 od juna 2018), koji je sa uspehom sertifikovan kod domaćeg sertifikaciong tela YUQS i međunarodne asocijacije IQNet.

U junu 2012. godine u poslovni sistem uvedena su još dva standarda ISO 14001 – Sistem upravljanja zaštitom životne sredine EMS (usaglašen sa SRPS ISO 14001:2015 od juna 2018) i Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu ISO 45001 (usaglašen sa SRPS ISO 45001:2018 od juna 2019.).

Od juna 2023. godine u poslovni sistem uvedena su još dva standarda ISO/IEC 27001 – Sistem upravljanja bezbednošću informacija (usaglašen sa ISO/IEC 27001:2013) i ISO 5001 – Sistem upravljanja energijom (usaglašen sa ISO 50001:2018). Sertifikacija je uspešno sprovedena od strane  sertifikacionog tela Intercert za TUV Austria.

Od septembra 2016. godine zavisno društvo IMP-Računarski sistemi doo Beograd usaglasilo je Sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda SORS 9000/21 i Sistem menadžmenta bezbednosti informacija prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 27001:2014, od strane Vojne kontrole kvaliteta Republike Srbije.

Politika integrisanog sistema menadžmenta, Politika bezbednosti informacija и Energetska politika iskazuju trajno opredeljenje Instituta da ostane vodeća organizacija u regionu na polju primene visokih tehnologija i realizacije naučnoistraživačkih i razvojnih projekata.