IMP-Telekomunikacije, d.o.o. su osnovane 1997. godine kao jedno od preduzeća u okviru sistema Institut „Mihajlo Pupin“ (IMP). Danas, IMP-Telekomunikacije imaju više od 40 zaposlenih od kojih su većina vrhunski stručnjaci u oblastima vezanim za razvoj elektronskih sistema i telekomunikacije. Naši inženjeri poseduju stručnost i iskustvo u projektovanju elektronskih uređaja od jednostavnih modula baziranih na mikrokontrolerima i analognih sklopova do složenih sistema sa desetinama procesora i memorija.

Delatnost preduzeća odvija se u nekoliko oblasti:

 • razvoj integrisanih elektronskih uređaja i sistema za svoje  potrebe i za potrebe naručilaca iz zemlje i inostranstva,
 • razvoj uređaja i sistema za zaštitu informacija u sistemima za  obradu i prenos podataka,
 • razvoj telekomunikacionih uređaja za primenu u elektroprivredi,
 • razvoj uređaja i sistema za primenu u železničkom saobraćaju,
 • razvoj sistema zasnovanih na digitalnoj obradi signala,
 • pružanje usluga projektovanja (izrada studija, idejnih i tehničkih rešenja, planova i programa razvoja) telekomunikacionih sistema.

Ključne tehnologije i ekspertize IMP-Telekomunikacije

 • Razvoj sistema specifične namene (embedded sistema).
 • Razvoj sistema za rad u realnom vremenu.
 • Razvoj algoritama za obradu signala i slike.
 • Razvoj multimedijalnih sistema.
 • Rad sa embedded operativnim sistemima.
 • Dizajn high-speed hardvera.
 • FPGA dizajn.
 • Dizajn kompleksnih štampanih ploča.
 • Dizajn za EMC (Electromagnetic Compatibility).
 • Dizajn za proizvodnju i testiranje.
 • Dizajn mehanike.
 • Prototipska proizvodnja.
 • Pružanje usluga u proizvodnji.

IMP-Telekomunikacije su orijentisane ka domaćem i inostranom tržištu. Sa uspehom sarađuju sa proizvođačima elektronskih proizvoda i distributerima telekomunikacionih platformi, istovremeno im pružajući pomoć u razvoju specijalizovanih hardverskih modula i softvera prema njihovim zahtevima. Naši konsultanti i inženjeri aktivno učestvuju u razvoju novih proizvoda sa ciljem da klijentima omoguće uštedu u novcu i vremenu razvoja. Razvojni tim sastavljen je od mladih i ambicioznih inženjera koji vladaju aktuelnim tehnologijama, konceptima razvoja kompleksnih hardverskih i softverskih sistema, i poseduju iskustvo u razvoju prototipskih modela uređaja prema zahtevima krajnjih korisnika.

Većina projekata razvoja hardvera i softvera se u celosti realizuje u okviru IMP-Telekomunikacija, zahvaljujući širokom spektru ekspertiza zaposlenih. Dodatno, mogućnost saradnje sa inženjerima i istaknutim naučnicima Instituta, omogućava nam da uspešno realizujemo čak i najzahtevnije projekte u oblasti razvoja elektronskih sistema. Kroz saradnju sa lokalnim razvojnim firmama, firmama za proizvodnju i montažu elektronskih sklopova, kao i vodećim nacionalnim laboratorijama i institutima, sposobni smo da proizvedemo visoko kvalitetne prototipove proizvoda koji u potpunosti zadovoljavaju relevantne industrijske standarde i čak prevazilaze očekivanja krajnjih korisnika.

Stečeno znanje nam omogućave potpunu kontrolu nad procesom razvoja sa ciljem da se za proizvodnju pripreme visoko kvalitetna rešenja.

IMP-Telekomunikacije pruža veoma visok odnos kvaliteta i cene, čime se svrstava u sam vrh projektanata elektronskih uređaja. U poslovnom smislu nudi usluge na polju istraživanja, razvoja, savetovanja, licenciranja i prodaje intelektualne svojine, razvoja konceptualnog dizajna, evaluacije modula, kao i ODM model saradnje za proizvodnju elektronskih uređaja.

Većina razvojnih projekata se radi u samoj kompaniji, uz korišćenje jedinstvenog skupa stručnosti i inovativnosti stečenog u proteklim decenijama rada. Osim toga, postojanje i dostupnost visokokvalifikovanih naučnika u okviru Instituta “Mihajlo Pupin” čini IMP-Telekomunikacije sposobnim čak i za najzahtevnije projekte i tehnološke izazove. Kao jedan od osnivača „embedded.rs“ klastera, kompanija aktivno učestvuje u srpskoj industriji elektronskih uređaja. Kroz saradnju sa lokalnim kompanijama za proizvodnju i ugradnju komponenti, IMP-Telekomunikacije mogu ponuditi visoko kvalitetnu proizvodnju prototipova uz korišćenje najnovijih tehnologija, u skladu sa relevantnim industrijskim standardima.

Svesni smo kompleksnosti elektronskih sistema i zbog toga neprestano nastojimo da optimizujemo performanse naših proizvoda sa stanovišta projektnih zahteva, arhitekture sistema, hardverske ili softverske implementacije, odabira komponenti i troškova proizvodnje.

U procesu projektovanja smo preduzeli posebne korake kako bi se osigurala pouzdanost proizvoda, EMC performanse, jednostavnost proizvodnje i mogućnosti testiranja proizvoda.

Preduzeće IMP-Telekomunikacije poseduje savremenu laboratoriju sa osciloskopima visokih propusnih opsega i performansi, spektralnim analizatorima, generatorima i analizatorima signala, logičkim i mrežnim analizatorima, kao i niz PXI opreme za automatsko testiranje i merenje.

IMP-Telekomunikacije poseduje dugu tradiciju i iskustvo na polju digitalne obrade signala. Ona započinje osamdesetih godina razvojem prvih modema sa kratkotalasnim radio kanalima i neguje se do današnjih dana i razvoja sistema za obradu video signala visokih propusnih opsega.

Teoretsko znanje povezano sa stečenom praksom u realizaciji sistema dokazano nudi najbolje rešenje i rezultate i performanse sistema. Usluge dizajna sistema za digitalnu obradu signala i slike preduzeće IMP-Telekomunikacije pruža kroz ceo projekat, kroz neke od njegovih delova ili algoritama. Optimizacija je takođe jedan od veoma značajnih faktora razmatranih u toku celog ciklusa projekta, od definisanja projektnih zahteva, dizajna arhitekture, implementacije, verifikacije i posebno fabrikacije. Od posebnog je značaja naglasiti iskustvo u razvoju algoritama za obradu slike na savremenim multimedija procesorima kompanije Texas Instruments posle čega IMP-Telekomunikacije postaje članica TI mreže za digitalnu obradu signala.


Više informacija o IMP-Telekomunikacije na sajtu www.imptelecom.com