simulator-4581460 ars-ameg-simulator-4554196

 

Razvoj programa simulatora u Institutu datira od 1976. godine kada je otpočeo razvoj simulatora leta za trening avionskih posada. To je ujedno bio i snažan impuls razvoju svih oblasti računarske tehnike i širenju delatnosti Instituta. Razvoj prvog simulatora je bio rezultat istraživanja i rada multidisciplinarnog tima, formiranog iz više organizacionih celina Instituta. Program simulatora se vremenom razvio u tri pravca:

NAMENSKI SIMULATORI I TRENAŽERI

SIMULATORI I TRENAŽERI PROCESA U TERMOELEKTRANAMA – SIL SIMULATORI

SIMULATORI I TRENAŽERI PARNIH TURBINA – HIL SIMULATORI