• Odluka o imenovanju lica za zaštitu podataka o ličnosti za:

Institut Mihajlo Pupin doo Beograd

IMP-Automatika doo Beograd

IMP-Računarski sistemi doo Beograd

IMP-Telekomunikacije doo Beograd

IMP-Piezotehnologija doo Beograd

Idvorski Laboratorije doo Beograd

IMP-Poslovne usluge doo Beograd