automatika_-6395704IMP-Automatika d.o.o. je jedno od vodećih preduzeća u sastavu Instituta. Kod izvođenja najkompleksnijih projekata koji zahtevaju angažovanje stručnjaka raznih profila i iz više organizacionih celina Instituta upravo ovo preduzeće, najčešće, preuzima ulogu sistem integratora i nosioca projekta. Zbog svoje veličina, dobre kvalifikacione strukture, koju čine saradnici sa velikim iskustvom, i bogate tradicije ovo preduzeće predstavlja najznačajniji deo Instituta.

Od samog početka IMP-Automatika je programski orijentisana na razvojno-istraživački rad u oblasti nadzora i automatskog upravljanja procesima u složenim tehničkim sistemima, razvoj i primenu metoda operacionih istraživanja, razvoj specijalizovanih telemetrijskih uređaja za prikupljanje podataka, rešavanje problema u oblasti metrologije razvojem familije uređaja, razvoj informacionih sistema široke namene, itd.

Program preduzeća “IMP-Automatika” d.o.o. obuhvata:

  • izradu složenih sistema za nadzor i upravljanje u elektroprivredi, industrijskim procesima i vodoprivredi (SCADA programski paketi za upravljanje distributivnim mrežama i prenosnim mrežama viskog napona (VIEW4), daljinske stanice (RTU) familije Atlas, DCS – sistemi za upravljanja termoblokovima VIEW-T/POWER, upravljački sistemi – komandne table hidroagregata VIEW-H/POWER, PLC uređaji Atlas Max®, ARES uređaji za registarciju potrošnje električne energije, elektronski merni pretvarači električnih veličina, brojila električne energije za obračunska merenja na visokom naponu, etalonski merači električne snage, itd. )
  • izradu studija, projektovanje i izvodjenje projekata po principu “ključ u ruke”.

Naučnoistraživački program ovog preduzeća se pretežno odvija u oblasti operacionih istraživanja, ekspertnih sistema, podrške odlučivanju, elektroenergetike i informacionih tehnologija.