Uslovi korišćenja Web sajta instituta “Mihajlo Pupin”

Uvod

Uslovi korišćenja Web sajta Instituta “Mihajlo Pupin” predstavljaju pravni sporazum između Vas i Instituta “Mihajlo Pupin”. Pristupom, pretraživanjem i/ili upotrebom ovog Web sajta potvrđujete da ste pročitali i razumeli ove uslove i da ste sa njima saglasni te se obavezujete da postupate u skladu sa svim važećim zakonima i propisima.

Korišćenje Web sajta

Institut “Mihajlo Pupin” vas ovlašćuje da pregledate i preuzimate materijale sa ovog Web sajta, pod uslovom da zadržite sva obaveštenja o autorskim pravima i drugim vlasničkim pravima koja su sadržana u originalnim materijalima. Materijale na ovom Web sajtu ne smete menjati na bilo koji način, koristiti ih na bilo kojoj drugoj Web lokaciji ili računarskoj mreži u bilo kakve svrhe. Materijali na ovom Web sajtu su zaštićeni autorskim pravima i svako neovlašćeno korišćenje može predstavljati kršenje zakona o autorskim pravima, žigu ili drugih zakona.

Web stranice i prateća dokumentacija se mogu koristiti isključivo u informativne svrhe i ne mogu se koristiti za komercijalne potrebe.

Slike se mogu koristiti za redakcijske potrebe bez nadoknade pod uslovom da se navede izvor korišćenja.

Politika linkovanja

Drago nam je da želite da na vaš sajt postavite link ka našoj Web stranici. Međutim, zadržavamo pravo da povučemo dozvolu da se povežete sa našim Web sajtom u bilo kom trenutku. Dozvole se daju pod uslovom da se poštuju sledeća pravila:

 • Link mora da ukazuje na početnu stranicu Web sajta Instituta “Mihajlo Pupin”
  U izuzetnim slučajevima link može da vodi na neku drugu stranicu, ali se u tom slučaju mora tražiti pisano odobrenje.
 • Web stranica Instituta se mora otvarati u novom prozoru.
 • Obavestenje o postavljanju linka na početnu stranu Web prezentacije Instituta potrebno je poslati na e-mail adresu info@pupin.rs u roku od 24 h. U poruci je potrebno navesti adresu (URL) preko koje se može pristupiti stranici sa linkom.

Upotreba logotipa Instituta

Upotreba logotipa Instituta nije dozvoljena bez izričite saglasnosti Instituta “Mihajlo Pupin”. Zahtev za korišćenje logotipa Instituta možete poslati na adresu info@pupin.rs sa tačno naznačenom svrhom i mestom korišćenja.

Žigovi

 • Atlas Max je zaštićeni žig Instituta “Mihajlo Pupin” d.o.o.
 • Atlas Max- RTL je zaštićeni žig Instituta “Mihajlo Pupin” d.o.o.
 • piko Atlas je zaštićeni žig Instituta “Mihajlo Pupin” d.o.o.
 • View je zaštićeni žig Instituta “Mihajlo Pupin” d.o.o.
 • ARES je zaštićeni žig Instituta “Mihajlo Pupin” d.o.o.
 • E-Go je zaštićeni žig Instituta “Mihajlo Pupin” d.o.o.

Odricanje odgovornosti

Institut “Mihajlo Pupin” čini napore da sadržaj ovog Web sajta bude ažuran, tačan i kompletan. Međutim,kako ne možemo u potpunosti isključiti mogućnost pojave grešaka Institut “Mihajlo Pupin” odriče odgovornost za tačnost i kompletnost materijala predstavljenog na ovom sajtu i neće snositi odgovornost za gubitak ili štetu prema trećim licima nastalu upotrebom sadržaja preuzetih sa ovog Web sajta.

Institut “Mihajlo Pupin” ne može preuzeti odgovornost za sadržaj spoljnih strana Samo se operateri linkovanih stanica mogu smatrati odgovornim za njihov sadržaj.

Autorska prava

Copyright © Institut “Mihajlo Pupin”
Volgina 15
11060 Beograd
Srbija