Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke
Plan javnih nabavki – 2024
Izmena plana javnih nabavki (25.04.2024.)
Plan javnih nabavki – 2023
Izmena plana javnih nabavki (30.05.2023.)
Izmena plana javnih nabavki (07.11.2023.)

Naziv Dokumantacija Rok za podnošenje ponuda

Nabavka pružanja usluge pregleda, ispitivanja, kontrole ispravnosti i održavanja mobilne opreme: aparata za početno gašenje požara, hidrantske instalacije sa opremom, gromobranske instalacije, instalacije panik rasvete i stabilnih sistema za dojavu požara, broj N-07/2024

26/04/2024 – 12:00

Nabavka pružanja usluge osiguranje imovine, lica i osiguranje od opšte odgovornosti Institutu Mihajlo Pupin doo Beograd, N-05/2024

29/03/2024 – 12:00

Zamena dotrajale stolarije na glavnoj zgradi-prostorija biblioteke, broj N-04/2024

23/02/2024 – 12:00

Zamena bojlera za pripremu tople sanitarne vode-horizontalni inox, N-03/2024

05/02/2024 – 14:00

Remontni radovi na hidropakovima, N-02/2024

05/02/2024 – 12:00

Remontni radovi priprema kotlarnice za grejnu sezonu 2024/2025, N-01/2024

02/02/2024 – 12:00

Nabavka Telekomunikacione opreme, N-06/2023

15/12/2023 – 12:00

Nabavka usluge Zamena dotrajale spoljne stolarije na glavnoj zgradi-južni deo, suteren i prizemlje, N-05/2023

09/08/2023 – 12:00

NABAVKA USLUGE FIZIČKO-TEHNIČKOG OBEZBEĐENJA POSLOVNOG PROSTORA, IMOVINE I SARADNIKA, N-02/2023

01/03/2023 – 12:00

Remontni radovi – priprema kotlarnice za grejnu sezonu 2023/2024, N-01/2023

10/02/2023 – 12:00

 

Prethodne javne nabavke