Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke
Plan javnih nabavki – 2022
Plan javnih nabavki – 2023

Naziv Dokumantacija Rok za podnošenje ponuda

NABAVKA USLUGE FIZIČKO-TEHNIČKOG OBEZBEĐENJA POSLOVNOG PROSTORA, IMOVINE I SARADNIKA, N-02/2023

01/03/2023 – 12:00

Remontni radovi – priprema kotlarnice za grejnu sezonu 2023/2024, N-01/2023

10/02/2023 – 12:00

Projekat za izvođenje (PZI) radova na objektu zajedničkih poslova OURA, N-09/2022

29/12/2022 – 12:00

Nabavka dobara – Merna oprema, N-08/2022

24/11/2022 – 12:00

Набавка добара – Набавка сервера, Н-07/2022

23/06/2022 – 12:00

Набавка добара – Надзорно-управљачки орман, Н-06/2022 – поновљени поступак

06/06/2022 – 12:00

Набавка добара – Надзорно-управљачки орман, Н-05/2022

26/05/2022 – 12:00

Набавка добара – Опрема надзора и управљања за надзор над вентилима, бројилима и моторима, Н-04/2022

21/02/2022 – 12:00

Услуге спровођења дератизације, дезинсекције и дезинфекције у објектима и површинама ради спречавања, сузбијања, елиминације и искорењивања заразних болести, Н-03/2022

28/02/2022 – 12:00

Услуге спровођења дератизације, дезинсекције и дезинфекције у објектима и површинама ради спречавања, сузбијања, елиминације и искорењивања заразних болести, Н-02/2022

21/01/2022 – 12:00

Ремонтни радови – припрема котларнице за грејну сезону 2022/2023, Н-01/2022

20/01/2022 – 12:00

Набавка добара – Server NEON, Н-05/2021

17/09/2021 – 12:00

Извођење грађевинских радова на уређењу бетонских и зелених површина на паркингу испред главне зграде Института, Н-04/2021

23/08/2021 – 12:00

Ремонтни радови – припреме котларнице за грејну сезону 2021/2022, Н-03/2021

14/05/2021 – 12:00

Набавка услуге Израда идејног пројекта за уређење објекта заједничких послова, Н-02/2021

30/03/2021 – 12:00

Набавка услуге прегледа, испитивања, контроле исправности и одржавања мобилне опреме-апарата за почетно гашење пожара, хидрантске инсталације са опремом, громобранске инсталације, инсталације паник расвете и стабилних система за дојаву пожара, Н-01/2021

29/03/2021 – 12:00

 

Prethodne javne nabavke