Institut “Mihajlo Pupin” se razvojem i implementacijom informacionih sistema široke namene i davanjem podrške klijentima bavi već tridesetak godina.

Značajno iskustvo koje je stečeno kroz razvoj sistema za nadzor i upravljanje u elektroprivredi, vodoprivredi, industriji i saobraćaju doprinelo je da Institut postane regionalni lider za specijalizovane industrijske informacione sisteme.

informacioni-sistemi-1025729

Pored toga, Informacione sisteme razvijene u Institutu koriste mnoge službe državne administracije i razna republička ministarstva. U Institutu su nastali razni softverski paketi kao što je paket za lokalnu poresku administraciju Republičke uprave javnih prIhoda (RUJP), matične knjige, izborne liste i sl. U poslednjih nekoliko godina Institut je razvio i vrši isporuku i implementaciju paketa za Fiskalnu decentralizaciju za lokalnu samoupravu.

Za potrebe raznih korisnika razvijeni su i isporučeni brojni menadžerski informacioni sistemi (alati za odlučivanje i podršku u donošenju investicionih odluka, namenski sistemi za pretraživanje baza podataka, višenamenske ERP aplikacije, aplikacije za e-poslovanje, GIS, itd.) Od nedavno razvojni tim Instituta, koji je učestvovao u osmišljavanju i implementaciji informacionog sistema SAP u Institutu, učestvuje kao konsultant kod drugih korisnika SAP paketa.

Najnovija istraživanja u ovoj oblasti usmerena su na upotrebu Web tehnologija za razmenu znanja, poslovnu inteligenciju i alate za upravljanje znanjem u cilju poboljšanja poslovnih rezultata klijenata.

INFORMACIONI SISTEM LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE – IS LPA – Projekat IS LPA je deo sektorskog plana NIP-a za razvoj e-Uprave. Obezbeđuje podršku uvođenju fiskalne decentralizacije, predstavlja jedan od osnovnih elemenata upravljanja javnim finansijama i jedan je od ključnih informacionih sistema u okviru integrisanih sistema državnih organa.

IS LPA obezbeđuje podatke jednog od ključnih delova prihodne strane sistema konsolidovanih računa Trezora Republike Srbije i time postavlja analitičku osnovu za kreiranje politike i upravljanje u oblasti javnih finansija i obezbeđuje deo podataka centralnoj poreskoj administraciji o fiskalnom kapacitetu fizičkih i pravnih lica. Imajući u vidu razuđenost sistema i specifičnosti opštinskih odluka, cilj je bio formirati jedinstvenu bazu podataka, standardizovati i uniformisati praćenje lokalnih prihoda. pdf1-8839344

KAZA – najkompletniji softver za kadrovsku evidenciju, obračun plata u zemlji i inostranstvu, kao i obračun službenih putovanja. Sistem automatski generiše sve zakonom propisane obrasce i jedini na tržištu nudi i kompleksne obračune svih zarada u diplomatsko konzularnim predstavništvima. Softverski paket radi samostalno ili integrisan sa ERP SAP. pdf1-8839344

Sistem za upravljanje dokumentima IMPresco – najnoviji sistem za elektronsko upravljanje predmetima i dokumentima (Enetrprise Content Management System – ECMS) zasnovan je na Open Source tehnologiji Alfresco. IMPresco je savremeno softversko rešenje neophodno poslovnim sistemima koji u svom radu koriste obilje papirne i elektronske dokumentacije. pdf1-8839344