Naučnoistraživački profil Instituta “Mihajlo Pupin” predstavlja sintezu naučnog i ekspertskog znanja u širokoj oblasti naučnih disciplina kao što su: elektronika, automatika, računarstvo, telekomunikacije, informacioni sistemi i softversko inženjerstvo.

ni-projekti-2615204

Upravo zahvaljujući širokom dijapazonu ekspertskih znanja svojih saradnika IMP je u prilici da, u zavisnosti od zahteva i složenosti projekta, formira dinamične timove istraživača sposobne da odgovore svakom izazovu. Raznovrsnost znanja i sposobnosti kojima raspolažu naši stručnjaci čini Institut centrom izvrsnosti u ICT oblasti u ovom delu Evrope.

Svi naši saradnici sa naučnim zvanjima su angažovani na domaćim ili međunarodnim projektima.

Radi se, uglavnom, o primenjenim istraživanjima i inovacionim projektima.