Projekti finansirani od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije iz programa tehnološkog razvoja (2011 – 2019)

R.br. Naziv projekta Rukovodilac
1 Softversko okruženje za inteligentno i adaptivno upravljanje kompleksnim objektima Prof. dr Sanja Vraneš, naučni savetnik
2 Istraživanje i razvoj robusnih sistema za prenos podataka i njihova primena u korporativnim mrežama Dr Vladimir Krstić, naučni saradnik
3 Razvoj i modelovanje energetski efikasnih, adaptabilnih, višeprocesorskih i višesenzorskih elektronskih sistema male snage Dr Goran Dimić, naučni saradnik
4 Sistem za praćenje i podršku povećanju energetske efikasnosti i eksploatacione efektivnosti termoelektrana Dr Ninel Čukalevski, naučni savetnik
5 Nove tehnologije u inteligentnim transportnim sistemima – primena u gradskim i prigradskim uslovima Prof. dr Gordana Radivojević, viši naučni saradnik
6 Održivi upravljačko-naplatni sistemi u drumskom saobraćaju primenom novih ICT tehnologija Dr Vladan Batanović, viši naučni saradnik
7 Sistem za optimizaciju rada termoblokova snage veće od 300 MW Dr Dragan Radojević, naučni savetnik
8 Istraživanje i razvoj platforme za naučnu podršku u odlučivanju i upravljanju naučnim i tehnološkim razvojem u Srbiji“. Prof. dr Đuro Kutlača, naučni savetnik
9 Razvoj novih metoda i alata za unapređenje performansi, mrežne i ekonomske efikasnosti telekomunikacionih mreža naredne generacije Prof. dr Vladanka Aćimović-Raspopović, red. profesor
10 E  Logoped Dr Zoran Šarić, viši naučni saradnik
11 Povećanje raspoloživosti i energetske efikasnosti u termoelektranama i sistemima za prenos električne energije razvojem novih metoda za dijagnostiku i ranu detekciju otkaza Prof. dr Željko Đurović
12 Razvoj visokokvalitetnih uređaja posebne namene na bazi novih tehnologija kristalnih jedinki Dr Irini Reljin, vanr. prof.
13 Sistem osmatranja i javljanja zasnovan na fuziji podataka sa senzorskih mreža radara i sistema za radio-tehničko izviđanje Dr Predrag Petrović, naučni savetnik
14 Integrisani sistemi za uklanjanje štetnih sastojaka dima i razvoj tehnologija za realizaciju termoelektrana i energana bez aerozagađenja Prof. dr Slobodan Vukosavić
15 Istraživanje i razvoj ambientalno inteligentnih servisnih robota antropomorfnih karakteristika Prof. dr Veljko Potkonjak
16 Razvoj, projektovanje i implementacija savremenih strategija integrisanog upravljanja operativnim radom i održavanjem vozila i mehanizacije u sistemima autotransporta, rudarstva i energetike. Prof. dr Gradimir Ivanović
17 Pametne elektrodistributivne mreže zasnovane na distributivnom menadžment sistemu i distribuiranoj proizvodnji Prof. dr Dragan Popović
18 Biosensing tehnologije i globalni sistem za kontinuirana istraživanja i integrisano upravljanje ekosistemima Prof. dr Miroslav Vesković
19 Integrisani sistem za detekciju i estimaciju razvoja požara praćenjem kritičnih parametara u realnom vremenu Prof. dr Vladimir Crnojević
20 Razvoj i integracija tehnologija projektovanja inteligentnog mehatroničkog interfejsa za primenu u medicini (HUMANISM) Prof. dr Goran S. Đorđević
21 Razvoj robota kao sredstva za pomoć u prevazilaženju teškoća u razvoju dece Prof. dr Branislav Borovac