Institut ”Mihajlo Pupin” je članica Univerziteta u Beogradu. Istraživačko-razvojni prioriteti Instituta tesno su vezani za projekte Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, kao i za strategije Evropske Unije (Šesti i sedmi okvirni program, Interreg/CADSES, COST, Eureka, H2020, itd.). U ove projekte je, u većoj ili manjoj meri, uključeno više od 250 iskusnih i kreativnih istraživača. Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srbije, iz programa tehnološkog razvoja za period 2011-2018. godina, finansira 21 projekat, a istovremeno naši istraživači su bili aktivni na više od sedamdeset međunarodnih projekata.

Nekoliko centara i programskih celina se nalaze u sastavu matičnog preduzeća:

Joint Project Office – Osnivanjem zajedničke kancelarije Fraunhofer – Pupin JPO objedinjeni su ICT ekspertiza i resursi Instituta “Mihajlo Pupin” i istaknute nemačke naučnoistraživačke organizacije Fraunhofer Gesellschaft sa ciljem da se udruženim naporima pronađu inovativna rešenja u oblastima od zajedničkog interesa kao što su: menadžerski informacioni sistemi, aplikacije i tehnologije za menadžment znanja, e-obrazovanje, sistemi za podršku odlučivanju (DSS), itd. Na taj način okupljen je tim eksperata čije iskustvo i stručnost najbolje ilustruje podatak da su u u prethodnih par godina bili angažovani na preko 50 projekata. Detaljnije

U okviru preduzeća Institut “Mihajlo Pupin” d.o.o. rade sledeći centri:

Centar za istraživanje razvoja nauke i tehnologije – kao jedina naučnoistraživačka jedinica u Srbiji koja na kompetentan način, više od dvadeset godina radi na strategijama razvoja naučnoistraživačkog sistema i jačanju veza između IR sistema i privrede. CIRNT je partner u tri programa EU i jedno je od sedišta konzorcijuma Evropske preduzetničke mreže Srbije. Detaljnije

Centar za robotiku – fokus istraživanja usmerava na humanoidnu, servisnu, manipulacionu i rehabilitacionu robotiku, identifikaciju sistema, modeliranje i upravljanje velikim sistemima, inteligentno upravljanje, sintezu veštačke antropomorfne lokomocije, planiranje kretanja, bio-inspirisano inteligentno upravljanje autonomnim sistemima, kognitivne robotske sisteme, multiagentnu kooperativnu robotiku, itd. Detaljnije

Centar za gasnu tehniku – od 1995. godine je akreditovan kao kontrolna organizacija po standardu SRPS ISO 17020: 2002, tip A, i obavlja svoju delatnost uz pomoć sopstvene akreditovane laboratorije po standardu JUS ISO 17025. Detaljnije

U okviru Instituta postoje programske grupe: Inteligentni sistemi, Automatika, Računarski sistemi i Telekomunikacije, a formirani su i sledeći sektori i stručni timovi:

• Sektor za upravljanje u saobraćaju. Detaljnije

• Sektor za železnički saobraćaj. Detaljnije

• Sistemi osmatranja i obaveštavanja. Detaljnije

• Elektro-energetski sistemi