Direktor instituta

Dr Nikola Tomašević, dipl.inž.
Dr Nikola Tomašević, dipl.inž.

Pomoćnici direktora

Dr Marko Batić, dipl.inž.
Dr Marko Batić, dipl.inž.Pomoćnik direktora za međunarodnu saradnju i transfer tehnologije
Željko Stojković, dipl.inž.
Željko Stojković, dipl.inž.Pomoćnik direktora za finansije i saradnju sa privredom

Direktori preduzeća

Bojan Papić, dipl.inž.
Bojan Papić, dipl.inž.IMP-Automatika
Vladimir Simeunović, dipl.inž.
Vladimir Simeunović, dipl.inž.IMP-Računarski sistemi
Mr Vladimir Čelebić, dipl.inž.
Mr Vladimir Čelebić, dipl.inž.IMP-Telekomunikacije
Radoslav Jevtović, dipl.inž.
Radoslav Jevtović, dipl.inž.IMP-Piezotehnologija
Dr Ana Divac Šarić, dipl. prav.
Dr Ana Divac Šarić, dipl. prav.IMP-Poslovne usluge

Skupštinu Instituta imenuje Vlada Republike Srbije. Članovi Skupštine se biraju iz reda istraživača u naučnom zvanju, kompetentnih za naučnu oblast kojom se Institut bavi.

U skladu sa zaključkom Vlade Republike Srbije za vršioce dužnosti predstavnika Republike Srbije, kao osnivača Instituta “Mihajlo Pupin”, odredjeni su:

 • Prof. dr Željko Đurović, dipl. inž.
  Elektrotehnički fakultet, Beograd
  Predsednik Skupštine
 • Prof. dr Radivoje Mitrović, dipl. inž.
  Mašinski fakultet, Beograd
 • Prof. dr Milo Tomašević, dipl. inž.
  Elektrotehnički fakultet, Beograd
 • Dr Aleksandar Rodić, dipl. inž.
  Naučni savetnik, IMP, Beograd

Članovi naučnog veća

Dr Željko Despotović, naučni savetnik, predsednik NV

Dr Aleksandar Rodić, naučni savetnik

Dr Lazar Berbakov, viši naučni saradnik

Dr Goran Dimić, viši naučni saradnik

Dr Valentina Janev, viši naučni saradnik

Dr Sanja Popović-Pantić, viši naučni saradnik

Dr Aleksandar Ribić, viši naučni saradnik

Dr Nikola Tomašević, viši naučni saradnik

Dr Nikola Zogović, viši naučni saradnik

Dr Marko Batić, naučni saradnik

Dr Slavica Boštjančič Rakas, naučni saradnik

Dr Mirjana Dejanović, naučni saradnik

Dr Sonja Dimitrijević, naučni saradnik

Dr Borislav Đorđević, naučni saradnik

Dr Draško Furundžić, naučni saradnik

Dr Miloš Jevtić, naučni saradnik

Dr Marija Radmilović, naučni saradnik

Dr Marko Ristić, naučni saradnik

Dr Iva Salom, naučni saradnik

Dr Valentina Timčenko, naučni saradnik

Dr Đorđe Urukalo, naučni saradnik