Valentina Janev

Kontakt informacije
Titula, ime i prezime Dr Valentina Janev, viši naučni saradnik

Preuzmite CV i listu relevantnih referenci

Telefon 011 6774 024
E-pošta valentina.janev@pupin.rs
Adresa Volgina 15, 11060 Beograd
Oblasti rada i interesovanja Opšte oblasti: poslovni informacioni sistemi, upravljanje ljudskim resursima, sistemi za podršku odlučivanju, sistemi za upravljanje procesima i znanjem, itd.

Specijalne oblasti: predstavljanje i obrada semantičkog znanja, korišćenje semantičkih tehnologija u oblastima intenzivnog korišćenja znanja, npr. u naučno-istraživačkim organizacijama, adaptivne infrastrukture za kontekstno-osetljive inteligentne sisteme, itd.

Organizacione sposobnosti i veštine i članstvo u stručnim udruženjima

Aktivno je učestvovala i učestvuje u komercijalnim projektima iz oblasti projektovanja i implementacije poslovnih informacionih sistema, u podoblasti upravljanja ljudskim resursima. Tehnička rešenja u čijoj realizaciji je učestvovala se aktivno koriste u republičkim organima državne uprave Republike Srbije, kao što su Ministarstvo spoljnih poslova i javno preduzeće „Putevi Srbije“. Radila kao stručni recenzent više međunarodnih časopisa.

Objavljeni radovi i učešće na projektima

Rezultate dosadašnjih istraživanja objaviila je u 71 naučnom i stručnom radu.
Obrazovanje
  Doktorat
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta Univerzitet u Beogradu / Elektrotehnički fakultet
Naslov disertacije Primena semantičkih tehnologija u integraciji i pretraživanju ekspertskih podataka u naučno-istraživačkim organizacijama pdf
Datum odbrane  2011.
Zvanje  Doktor elektrotehničkih nauka
  Magistratura
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta Univerzitet u Ljubljani/ Elektrotehnički fakultet
Naslov disertacije Analysis of 3D human arm motion from a monocular image sequence
Datum odbrane  1994.
Zvanje Magistar računarske tehnike
  Fakultet
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta Univerzitet u Ljubljani/ Elektrotehnički fakultet
Godina diplomiranja 1990.
Zvanje Diplomirani inženjer elektrotehnike